Okategoriserade 

Så svarar Justitiedepartementet om International 10

SVT har sökt inrikesminister Mikael Damberg för en kommentar om att Sverige med största sannolikhet förlorar världens största esport-turnering, The International 10.

Justitiedepartementet svarar att Mikael Damberg inte finns tillgänglig för en kommentar. De hänvisar till EU-rekommendationer kring inreseförbjud som Sverige valt att föja.

Här kan du läsa svaret i sin helhet:

För närvarande gäller ett tillfälligt inreseförbud för utländska medborgare vid inresa från länder utanför EU/EES, s.k. tredje länder, till och med den 31 augusti 2021. Den svenska förordning som reglerar detta inreseförbud bygger på en rekommendation från EU:s ministerråd som samtliga EU:s medlemsstater har ställt sig bakom. Regeringen har valt att följa det som har överenskommits på EU-nivå när det gäller vilka grupper som inte bör omfattas av inreseförbudet, och undantagen i den svenska regleringen motsvarar alltså undantagen i rådsrekommendationen. Undantag från inreseförbudet medges bl.a. för personer som reser i syfte att utföra högkvalificerat arbete, om deras arbetsinsats är nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv och arbetet inte kan skjutas upp eller utföras på distans, däribland personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.

Det är en fråga för de tillämpande myndigheterna, i det här fallet i första hand Polismyndigheten, att avgöra hur undantagen i förordningen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas med anledning av regleringen. Varken regeringen eller enskilda statsråd uttalar sig om tolkningen eller den praktiska tillämpningen av förordningen

Regeringen är väl medveten om att inreseförbudet får negativa konsekvenser på många sätt. Inreseförbudet är därför inget beslut som fattats lättvindigt, men i den här pandemin har kraftfulla åtgärder krävts och tuffa beslut varit nödvändiga för att hindra och minska smittspridning.

Per Strängberg,
Pressekreterare till inrikesminister Mikael Damberg