Hur många miljarder kan vi bli?

Här borde det ligga en video inbäddad från SVT Play men det verkar som videon inte finns längre.

För första gången bor sju miljarder människor på jorden. Men till nästa miljard går det långsammare. Och om nittio år tror FN att vi planar ut på dryga 10 miljarder.

Det är ingen jätteexakt vetenskap, befolkningen i världen. Det enda vi vet riktigt säkert är att ingen vet exakt hur många vi är.
Enligt FN:s bästa beräkningar så når jordens befolkning för första gången 7 miljarder människor den 31 oktober 2011. Men den amerikanska statistikmyndigheten tror att vi passerar 7 miljarder först i mars nästa år.

Fel på miljarder
Och FN uttalar sig inte heller tvärsäkert. I prognosen fram till år 2100 har de med tre tänkbara linjer. Om prognosen slår fel en halv procentenhet upp eller ner så skiljer det många miljarder. I den låga beräkningen sjunker i själva verket jordens befolkning fram till år 2100. Klicka på diagrammet nedan för att se hur olika det slår.

Folkökningen är inte lätt att uppskatta. Därför räknar man ut två extremer och en medelväg. I det här diagrammet presenteras folkökningen i tusental.

 

Fler unga än någonsin
Varje generations storlek har betydelse för alla som lever samtidigt på jorden. Just nu har vi enligt FN den största andelen unga människor någonsin, men i många länder finns också en rejäl topp bland dem som närmar sig pensionsåldern. Det är ett problem i länder där barnafödandet länge varit lågt, och där medellivslängden redan är hög.

- Det kommer att bli svårt för yngre generationer att försörja de många äldre. Inte minst som ungdomar redan i dag har svårt att komma in på arbetsmarknaden, säger Thomas Lindh, professor i nationalekonomi vid Institutet för Framtidsstudier.

Ojämlikheten består

I Sverige lever vi i dag i genomsnitt över 80 år. Men skillnaderna i världen är stora, även inom Europa. Svenska män lever i genomsnitt 13 år längre än män i vårt grannland Litauen, och Sverige ligger flera år högre än genomsnittet i Europa.

De här skillnaderna tror inte heller FN kommer att försvinna, trots att de flesta länder ökar sin medellivslängd snart sagt varje år. År 2100 räknar organisationen med att vi svenskar har ökat vår medellivslängd med runt 10 år, till dryga nittio. Det innebär att sannolikheten är stor att dagens barn blir över 100 år.

Sverige på väg mot 12 miljoner

Enligt FN.s prognoser så kommer Sveriges befolkning ändå att fortsätta öka svagt. Vi passerar 10 miljoner innan 2025, men växer måttligt de kommande 75 åren, främst tack vare immigration och ökad livslängd. Men även här använder FN tre olika prognoser. Diagrammet nedan visar hur FN beräknar Sveriges befolkning i framtiden. Du kan hitta fler prognoser för Sverige på FN:s hemsida med landöversikter.

8 eller 18 miljoner? Svaret är 12 miljoner när FN skattar Sveriges befolkning år 2100. Men det kan diffa på flera miljoner.

 

 

Här hittar du den senaste befolkningsdatan från FN och svenska SCB:

http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm

http://www.scb.se/Pages/ProductTables____55356.aspx