Lärarbehörighet: Friskolor dominerar i bottenskiktet

I endast 20 procent av Sveriges grundskolor har alla som undervisar en lärarexamen – och nästan 150 skolor har färre än 60 procent lärare med pedagogisk behörighet. Bland dessa är friskolorna klart överrepresenterade. Vänder man på det hela är kommunala skolor flest bland de 940 där alla lärare är behöriga.

I vår tjänst Skolpejl är en av variablerna som redovisas på varje skola ”Andel behöriga lärare”. Denna siffra visar hur många procent av skolans lärarkår som har pedagogisk högskoleexamen. Här har vi kartlagt alla skolor som har lägst respektive högst andel behöriga lärare. Lila markörer visar kommunala skolor och gula fristående.

Klicka för interaktiv karta som visar skolor med 100% behöriga lärare
Klicka för interaktiv karta som visar skolor med lägre än 60% behöriga lärare

På den ena interaktiva kartan redovisar vi de 5% grundskolor i Sverige som har allra lägst andel behöriga lärare (dvs under 60%) och därför fått värdet mycket lågt i Skolpejl.

Vi har dock valt att utesluta de skolor där elevantalet understiger 30 eller inte finns rapporterat till skolverket. Av dessa återstående 149 skolor är 114 fristående och 35 kommunala.

På den andra kartan redovisar vi de 940 skolor som har en lärarkår med 100% pedagogisk behörighet. Inte heller här ingår skolor med färre än 30 elever eller som saknar inrapporterad siffra för elevantal.

Du hittar datan bakom kartorna här:
Lägre andel behöriga lärare än 60%
100% behörighet

 • Birgitta Lindegren

  Det känns märkligt att denna statistik kommer fram nu, vi som arbetar i  landets Montessoriskolor har ofta mycket hög utbildning, däribland jag, denna utbildning går inte att läsa på universitet i Sverige, vilket gör att vi nu blivit kallade ”outbildade”. Så fort vi fick veta de nya reglerna började jag och många i min situation läsa in ytterligare en utbildning, den vanliga lärarutbildningen, och min är färdig till jul, alltså före år 2015. Hur vore det att nyansera debatten lite.
  Min arbetsplats finns med som en av skolorna med mindre än 60% utbildning, men år 2015 kommer detta att vara åtgärdat, under tiden är vi fortfarande utbildade till 100% fört det arbete vi gör, nämligen för att vara montessorilärare, med mycket goda kunskaper för att kunna utföra vårt arbete. Det visar sig också på antalet godkända elever som vi får igenom år efter år.

  Skärpning, vi är inte osynliga eller utan känslor at kalla oss outbildade är elakt förtal.

 • http://svt.se Kristofer Sjöholm

  Vi utgår i statistiken efter det som Skolverket bedömmer som behöriga lärare när vi gjort denna grafik. Vi förstår att det kan finnas alternativa pedagogiker som inte betraktas som behöriga men som i själva verket har egna utbildningar. Men den är svårt för oss att utgå från något annat än den officiella statistiken när vi görmen sådan här sammanställning.

  • Birgitta Lindegren

   Då kan ni väl ta fram statistik som visar hur många lärare, (med läraranställning) som just nu är under utbildning, något som påverkar många verksamheter just nu, detta är värt en granskning. Det drabbar enligt mig nuvarande elever ganska hårt.

   • http://svt.se Kristofer Sjöholm

    Det vore väldigt intressant att titta närmare på. Är dock lite osäker på om det går att få fram denna data utan att fråga skolorna själva. Men vi skall titta på detta…

 • eavluz

  Det kan se som en fånig fråga ut men….vad signalerar gul och lila respektive?

  • http://svt.se Kristofer Sjöholm

   Meningen med valet av färgerna är att det inte skall vara någon symbolik i dem, utan just bara skilja de olika typerna av skolor åt.

 • http://www.facebook.com/people/Joan-Wohlner/610543460 Joan Wohlner

  Detta gäller lärare med SVENSK pedagogisk examen.  Enligt skollagen får tvåspråkiga skolor (engelska/svenska) anställa lärare som undervisar på engelska och som har lärarbehörighet från ett engelsktalande land.

  Siffrorna är misvisande när det gällar tvåspråkiga skolor.

 • http://www.facebook.com/people/Joan-Wohlner/610543460 Joan Wohlner

  Detta gäller lärare med SVENSK pedagogisk examen.  Enligt skollagen får tvåspråkiga skolor (engelska/svenska) anställa lärare som undervisar på engelska och som har lärarbehörighet från ett engelsktalande land.Siffrorna är misvisande när det gällar tvåspråkiga skolor.