Skrämmande lågt i tak

Jag har inte varit med om maken till respons sedan vi började vår kartläggning av miljonbrotten. Maken till respons från poliserna själva.

Det började i samma stund  som Leif GW Persson uppmanade allmänheten att berätta om hur polisen hanterar vardagsbrott. Vid sidan av de tusentals berättelser som strömmade in till SVT Pejl från allmänheten kom också flera berättelser inifrån polisen. Lägger vi ihop dem handlar det om minst ett 50-tal poliser som spontant hör av sig till oss och Veckans brott. Och de är minst lika upprörda som de andra som skriver.Susan Ritzén

De berättar om hur mängdbrott sopas under mattan; hur personer avråds från att lämna en polisanmälan; hur de inte får lämna kompletterande uppgifter i ett ärende för att de redan är nerlagt; hur vissa typer av ärenden läggs ner direkt och närmast rutinmässigt trots att det finns spaningsuppslag; hur de själva inte får söka upp fler misstänkta brottsoffer som de upptäcker under utredning och hur misstänkta brott plötsligt avfärdas som tvistemål mellan parter.

Det handlar således om rader av misstänkta tjänstefel, i förlängningen om misstänkta lagbrott, som begås av polisen när de hanterar miljonbrott.

Stor rädsla för repressalier
Ett stort problem för oss är att de flesta personer som uppger att de är poliser inte vågar ge sig till känna, få lämnar en mejladress så att vi kan kontrollera om de verkligen är poliser. Och flera begär källskydd omgående, trots att delar av det de berättar faktiskt redan står i tidigare rapporter som granskat polisens hantering av mängdbrott. Kritiken mot hur polisen hanterar miljonbrotten är inte ny, delar av den har förekommit under många år. Frågan är varför så lite händer, varför polisens effektivitet inte blir bättre? Och det allt mer oroande – hur kan detta vara en så känslig fråga för polisen år efter år?

Kanske är vi svaret på spåren med avslöjandet om rädslan för kritik inom polisen. Flera av de poliser jag har intervjuat uttrycker själva att det är ”skrämmande lågt i tak” inom den egna organisationen. De berättar om en organisation som de upplever är mer fokuserad på att prestera bra statistik än på att lösa brott; mer fokuserad på att framstå som bra hellre än att vara det. Polisfacket bekräftar för oss att de också får alltfler signaler om att poliser uttrycker rädsla för repressalier om de framför kritik ens internt.

Polisfacket kräver modern utbildning
Om det är så att det inte går att kritisera arbetsmetoder och organisation i en av våra viktigaste funktioner i samhället, en som dessutom har rätt att använda våld mot medborgarna, så är det verkligen skrämmande. Polisfacket efterlyser nu bättre utbildning och en modern organisation för att klara framtidens brottslighet. Det som ger visst hopp är något som polisen Tomas Bergström sa under vår intervju, och som flera andra engagerade poliser också uttryckt:

”Sveriges poliser är väldigt, väldigt bra och väldigt engagerade från början, men svensk polis, dvs polisens organisation, är det inte”.

Bara Sveriges poliser kan i slutänden förbättra sin egen arbetssituation för att kunna arbeta effektivare på sätt som gagnar oss alla – oavsett om det kortsiktigt gagnar statistiken eller bilden av polisen utåt. Men då krävs också en orädd poliskår i grunden.

 • Anonym

  Vi får hoppas detta får fler poliser att öppet träda fram.

  Ett exempel på hur ”kulturen” fungerar finns med anledning av Beredskapspolisens nedläggning.

  För att RPC skulle kunna övertyga JuDep om att Beredskapspolisen inte behövs så gav han direktiv till varje länsamordnare om att INTE ansöka om att utnyttja resursen. Givetvis lyder man RPC om man vill ha en fortsatt karriär inom polisen.

  På detta sätt kunde Bengt Svenson ”bevisa” att organisationen är överflödig och därmed hade han undanröjt eventuella hinder. Trots att allt talar för motsatsen lyckades han övertyga justitieministern om att hans ”utredning” speglade verkligheten.

  Vi får väl se när ytterligare uppgifter kommer till medias kännedom. Frågan är om han kan sitta kvar på sin post när allt förr eller senare kommer avslöjas.

 • http://twitter.com/sjunnedotcom Jan Sjunnesson

  Hej och tack,

  Inget nytt här:

  http://www.dn.se/debatt/sveriges-polis-bor-bli-en-enda-myndighet

  Polisen tider

 • http://www.facebook.com/deborah.englund Deborah Englund