Backend

Posts tagged with "Backend"

Kotlin – a great newbie for building API:s

Published 13 mars 2018

I am working in a team that builds backend services at SVT. We strive to build great API:s with a microservices architecture, primarily for our video platforms but also other clients. To do this we need the most powerful languages and tools, so for us Kotlin is great evolution in the JVM ecosystem that improves […]

Förstasidan är första steget

Published 21 maj 2012

Vid mitt skrivbord hänger en bild med texten “God kills a kitten every time a redesign happens”. Det är djurvännen och informationsarkitekten Louis Rosenfeld som myntat uttrycket. Rosenfeld menar att sajter görs om utifrån grumliga argument som i slutändan mest drabbar deras bästa vänner – användarna. Rosenfelds resonemang har många viktiga poänger. Vi har från början […]