Tack för alla synpunkter och kommentarer!

Vi får in många olika åsikter kring vår senaste lansering av förstasidan på svt.se och nyhetssajten, här på Testbild, i vårt användarforum, via mail, på bloggar och twitter. Många positiva om enkelhet och bra funktionalitet. Men även kritiska synpunkter.

Bland annat tycker några av er att mycket information har försvunnit från förstasidan och att det är svårt att hitta. Några undrar till exempel varför vi har tagit bort ”logotyp-raden” i navigationen på förstasidan, där man kunde klicka sig direkt in till vissa sajter. Den raden med titlar (Dokumentär, Uppdrag Granskning, Melodifestivalen mm) gav en bild av bredden i vårt utbud och för dem som använde dem var det en bra genväg till innehållet.

Skälet till att vi tog bort logotyperna var att det var väldigt få som använde dem. (Vi har både tittat på statistik och gjort användartester.) Så i vår strävan att göra sajten mer överskådlig bestämde vi oss för att ta bort den delen av navigationen. Svt.se rymmer en sådan bredd och djup, riktat till så vitt skilda användare och behov, att vi inte kan lösa allt med navigationselement utan att något annat går förlorat. Men kanske gick för mycket förlorat här? Vi vet inte ännu.

Att vi har färre element i navigationen på den nya förstasidan betyder inte att vi prioriterat ned delar av innehållet och inte heller att vi ”bara satsar på nyheter och barn”, som några tolkat det – antagligen för att det är de delarna som finns i navigationen i toppen på sajten.

Vi ser, i användartester och på hur besökarna använder sajten, att de flesta hittar till utbudet via navigationen till centrala funktioner i topp, eller via A-Ö, eller via söket. Utöver navigationen finns ett antal tydliga redaktionella ingångar som vägleder till det redaktionella innhållet.

Vi har en bra sökfunktion generellt på sajten – som föreslår träffsidor för det du letar efter. Tyvärr fungerar inte autocomplete-funktionen just nu på förstasidan och de nya nyhetssidorna, men det kommer vi fixa inom kort.

De positiva kommentarerna (som också är många) handlar bland annat om responsive design (skalbarheten till olika skärmar) men också om enkelhet, en lugnare läsupplevelse och ökad läsbarhet.

Det är en utmaning att göra en gemensam huvudentré till SVT:s hela universum. Vårt utbud har en stor bredd och på de interaktiva plattformarna blir det än mer uppenbart, eftersom allt finns där samtidigt. Vår målgrupp är alla i Sverige och förväntningarna på oss varierar mycket. Förstasidan på svt.se ska på ett enkelt sätt guida dig vidare. Till alla våra program och programinformation. Till nyhetsvärlden. Till barnvärlden. Till SVT Play.

Vi har nu tagit ett första steg med två centrala delar av svt.se: förstasidan och SVT Nyheter. Vi har gjort det för att det var dags: vi bygger ny infrastruktur för hela sajten och vi vill göra den tillgänglig för alla, oavsett skärm eller plattform. Grundprincipen har varit att förenkla för dig som besökare. Att vara så tydliga som möjligt och att utnyttja plattformens möjligheter. Arbetsmetoden har varit användartester, fokusgrupper och att följa hur besökarna klickar. Vi jobbar nu vidare, finslipar och justerar. Utifrån de planer vi själva lagt, de inspel vi får från er användare och naturligtvis också utifrån de slutsatser vi kan dra när vi tittar på hur alla ni användare klickar er runt på sajten.

Hoppas ni vill fortsätta vara med på resan!