Mot ett agilt UX- och designarbete med Kanban

SVTi har de senaste tre åren gjort en resa från att ha ett team med bara systemutvecklare till att ha flera krossfunktionella team med fler kompetenser, där vi inkluderat även redaktörer, designers och konceptutvecklare.

I januari 2009 hade SVTi ett team backendutvecklare som utvecklade funktioner åt redaktörer och sajtbyggare som hade närmare kontakt med publiken. Det var framgångsrikt på vissa sätt, men det gav många mellanled, missförstånd och irritation. Dessutom tyckte vi att utvecklingen tog för lång tid.För att förändra vårt sätt att arbeta började vi, som så många före oss, med att sätta frontendutvecklare, sajtbyggare och backendutvecklare tillsammans och märkte snabbt vinsterna. Idéer nådde snabbare publiken, vi slapp ta genvägar för att skapa bra stabila lösningar och vi fick alla bättre förståelse för verksamheten.

Nästa utmaning var att de stora, genomarbetade koncept vi tog fram sällan blev verklighet när de mötte utvecklingsteamen, budgeten eller de deadlines som alltid följer vår verksamhet.

UX, Design, Koncept och Kanban

Det ledde till en mer omfattande förändring: Vi började testa att inkludera även koncept, design och interaktionsdesign i teamen. De är en utmaning då de Agila metoder vi använder inte är anpassade till UX- och konceptarbete. För oss innebar det en del kulturkrockar mellan en mer hjälte-baserad design- och webbyråtradition och en mer kollektiv utvecklartradition. Där man som konceptutvecklare och designer fokuserar på helhetsintryck, känsla och vision kräver utvecklare tydligt specade (små) komponenter för att kunna jobba iterativt.

Trots kulturkrockarna fungerar utvecklingen bättre nu. Idag sitter designern ofta bredvid en gränssnittsutvecklare, och man kan direkt testa hur idéerna fungerar på webb, tablet eller mobil. Och man kan direkt få feedback på vad som går eller inte och vad som tar för lång tid.

Med det nya sättet att arbeta blev det tydligt att vi inte kunde ha så långa konceptfaser. Vi hann inte med att inom en Scrum-sprint genomföra alla steg från koncept till produktion. För att komma vidare experimenterade vi med att separera sprintarna i ett design/koncept-spår och ett utvecklingsspår, men upptäckte att det nästan blev som två sub-team där medlemmarna i teamet inte längre visste vad de andra gjorde.

Det naturliga steget för oss blev Kanban, där en enskild story får ta tid men där alla jobbar tillsammans och kan skapa genomförbara koncept genom snabb feedback från utvecklare. Vi försöker fortfarande behålla sprint-pulsen från Scrum med regelbunden planning, retro och demo och ett “sprint”-åtagande från teamets sida. Vi jobbar också med täta designöverlämningar, redaktionella tester och användartester inom sprint.

Är vi på rätt väg?  – Vi hoppas det, vi är i alla fall på en väg.
Går det snabbare?  – Tveksamt, men vi gör nog mer “rätt” saker.
Har vi roligare? – Definitivt, alla i teamet vet vad målet är.

Vad kommer nu?

Nästa steg blir att försöka få snabbare feedback och statistik från riktiga användare för att testa inte bara idéer utan även våra grundläggande antaganden.