Lättare att hitta mer på Lilla Aktuellts sida

Alla vi som jobbar med svt.se/barn har under det senaste året träffat hundratals barn för att se och förstå hur de interagerar med datorn. Vi har lärt oss oändligt mycket och lärdomarna har summerats i ett flertal principer som vi konceptutvecklare dagligen förhåller oss till.

Som följd har vi strukturerat om flera av våra titelsidor för att de ska stämma mot den övergripande generella struktur som ska bli genomgående för hela barnvärlden och fungera så bra som möjligt för våra unga besökare. Lilla Aktuellt var först ut och resultatet är glädjande.

Uppdraget var att använda enbart befintligt material och strukturera om det enligt vad befintliga funktioner i CMS:et Polopoly kan erbjuda. Vi skapade

  • en kombination av det senaste programmet högst upp som default och ett horisontellt löp
  • en videocentrerad sajt i tydliga sektioner med så lite text och så mycket klipp som möjligt
  • möjligheter att alltid kunna klicka sig vidare till nya klipp
  • hela upplevelsen på Lilla Aktuellts sida – inga länkar till externa sajter
  • fördjupade temasektioner med samlat material kring veckans händelser
  • ett engagerande, personligt, aktuellt och relevant uttryck

Besöken till sidan har ökat med i snitt 50% de två månader som sidan har varit ute och uppåt 80% är återkommande besökare, medan det inte går att utläsa någon säker ökning i antalet unika besök. Antalet startade klipp och sändningar för samma program är nu också fem gånger så många som under samma period förra året. Vi ser det som ett mått på att de som kommer till sidan hittar mycket att se på som de gillar och att de kommer tillbaka. Lilla Aktuellt har fått webbfans!

fakta: Lilla Aktuellt är Sveriges enda nyhetsprogram för unga och produceras gemensamt av SVT och UR. Målgruppen är 8-12 år.
Sidan har adressen svt.se/lillaaktuellt.

lilla aktuellts tidigare struktur
nya lilla aktuellt