Förstasidan är första steget

Foto: Djeiran Amini

Vid mitt skrivbord hänger en bild med texten “God kills a kitten every time a redesign happens”. Det är djurvännen och informationsarkitekten Louis Rosenfeld som myntat uttrycket. Rosenfeld menar att sajter görs om utifrån grumliga argument som i slutändan mest drabbar deras bästa vänner – användarna.

Rosenfelds resonemang har många viktiga poänger. Vi har från början varit väl medvetna om att en omgörning kommer att ställa till det för våra besökare. Oavsett bristerna hos den tidigare förstasidan har ni lärt er använda och därigenom, i varierande mån, uppskatta den sidan. En ommöblering, hur väldisponerad den än må vara, kommer därför initialt att leda till förvirring.

Därför gör vi om förstasidan
Så, varför väljer vi då att göra om förstasidan? Här är våra huvudsakliga anledningar:

  • Få fler att upptäcka vår nya nyhetssajt
  • Skapa tydligare ingångar till vårt redaktionella innehåll
  • Tydliggöra våra utbudsvärldar och tjänster
  • Anpassa sidan så att den fungerar med responsive design

SVT.se rymmer stora mänger innehåll av vitt skilda karaktärer. Förstasidans viktigaste uppgift är att låta dig som användare snabbt hitta det du söker. En annan viktig uppgift är att lyfta fram innehåll som du kanske inte kände till. När vi analyserade hur den tidigare förstasidan användes fann vi att förvånansvärt få klickade på redaktionella ingångar medan toppmenyn användes flitigt, bortsett från logotypraden. Vi drog slutsatsen att en stor del av er hittade fram till det ni sökte, men att vi behövde förtydliga det redaktionella erbjudandet.

För att åstadkomma det har vi valt en återhållsam och luftig form. På så vis kan vi låta de innehållsbärande delarna – bilder, rubriker och länktexter – ta fokus. Vi har skapat tydliga zoner där varje yta motsvarar olika användarbehov. Överst på sidan hittar du de allra viktigaste nyheterna. Fördjupad och heltäckande koll på nyhetsläget får du om du klickar dig vidare till nyhetssajten. Bredvid nyheterna finner du ingångar till aktuella program. Dessa följs av ingångar till innehåll som har lite längre livslängd.

Från “good” till “great”
Förstasidan är inte klar, det kommer den aldrig att bli. Däremot anser vi att den är “good enough”, dvs tillräckligt bra för att kunna lanseras. Genom att följa era reaktioner och trafikflöden får vi verklig information om vad som funkar och inte funkar. På så vis kan vi bäst och snabbast justera förstasidan så att den upplevs som “great enough”.

Med den nya förstasidan har vi en grund för stegvisa, små och löpande förbättringar. Det är vad vi, liksom Rosenfeld anser vara det mest pragmatiska sättet att bedriva webbutveckling på. Därmed hoppas jag att vi framöver kan undvika stora ommöbleringar, för er skull och för alla katter därute.

Svar på de vanligaste synpunkterna

”Den nya sidan är ful”  SVT ska vara till för alla, även på webben. Det är allas självklara rättighet att tycka att den nya förstasidan är ful. Samtidigt är det många som uttryckt att de gillar den nya formen. Att tillgodose allas tycke och smak är en närmast omöjlig uppgift. Vi har försökt att skapa en form som inte står ivägen för innehållet, men självfallet står dessa storheter i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Vad vi kan lova är att vi kommer att jobba vidare med formen.

”Förstasidan är stel, opersonlig, tråkig” Den nya formen är återhållsam och enkel så att innehållet ska få ta plats och fokus. Vi hoppas istället att bilder och rubriker ska ge förstasidan personlighet och nerv. Det ställer naturligtvis krav på det redaktionella handhavandet och är något som vi jobbar med att förädla löpande. Men som utlovat i svaret här ovan – vi kommer även att jobba vidare med formen.

”Överblicken har försämrats” När din lokala livsmedelsbutik väljer att möblera om kan det bli svårt att hitta mjölken. Samma sak gäller så klart även för en förstasida. Med stöd av statistikanalyser och andra användarstudier vet vi att den tidigare förstasidan hade uppenbara brister. Med den nya förstasidan har vi försökt skapa en enkel disposition som ska gå snabbt att ta till sig och därigenom hitta till den stora mängd innehåll som SVT.se rymmer.

”Varför är bilder och rubriker så stora?” Användare orienterar sig primärt via bilder och rubriker och av den enkla anledningen är bilder och rubriker lite större.

”För mycket luft” Att ha luft mellan de olika ingångarna på förstasidan har så klart varit ett medvetet val från vår sida. Vi tror på att låta innehållet få utrymme att andas. Det skapar en lugnare läsning av förstasidan och gör det enklare för användarna att hitta och sortera olika innehåll. Sidan blir visserligen lite längre men tester med användare har visat att de inte har något emot att scrolla.

”Vit bakgrund är jobbigt för ögonen” Läsupplevelsen är något vi värdesätter högt. I synnerhet om du har en stor skärm blir det mycket vitt vilket kan vara jobbigt för ögonen. Vi tar en ny diskussion kring eventuell justering av bakgrundsfärg.