Yolo cat och barns oro för världen – lärdomar efter designverkstad med 10-åringar

Hur ser dagens 10-åringar på nyheter? Vilka ord använder de för att beskriva omvärlden?

Just nu jobbar vi lite extra med ämnet nyheter på Barnkanalen, nyheter för barn och om barn. För att förstå barnens drivkrafter och begreppsvärld kring just området nyheter tog jag med par UX-kollegor till en skola där vi provade en ny metod för att samla insikter. Vi lät barnen vara med på en designverkstad – där de fick ”bygga” sin egen digitala nyhetsupplevelse. För er som känner till metoden design studio var upplägget lite liknande – bidra fritt med idéer utifrån din egen bakgrund och erfarenhet. Inspireras av andra och diskutera lösningar tillsammans. Barnen fick olika förutsättningar: klipp och klistra utifrån olika mallar, rita fritt, eller beskriv i en berättelse vad nyheter betyder för dig.

Hur beskrivs världen av 10-åringar?

Det var lärorikt att se vilka begrepp och vilket ordval som barnen själva nämner i sina skisser: terror, sport, yolo, IS, fakta, coolaste nyheten, lol, robot, mord, sötaste djuren och USA-valet. Många nämner att nyheterna ofta är läskiga och skapar oro. Skulle du själv använda samma ord och ingångar?

För många barn är det mest intressant att hålla koll på nytt inom just den egna intressesfären. Att identifiera sig med en specifik hobby är vanligt i den här åldergruppen. Bilden ovan visar idén som en pojke ritat, “det är bara yolo cat – för jag älskar katter, och jag vill faktiskt inte veta om något annat än katter…”.

Men vad som också är tydligt är att barn av idag oroar sig mycket kring omvärlden – krig och terror är det första som många barn nämner när begreppet nyheter nämns. “Kan det hända här hos oss i Sverige också?”

I Orvesto juniors senaste undersökning om barns medievanor beskriver Sveriges storstadsbarn sig själva med just ordet ”orolig”.

Vi hoppas kunna stilla deras oro genom att tryggt berätta nyheter för barn på barnens villkor.