Bra design måste börja med innehållet

En rapport från An Event Apart i Boston 2012, del 1

An Event Apart är en konferens “för människor som gör webbsajter” av personerna bakom A List Apart. Alla talare är personer som gjort ett stort bidrag till webbranchen. Konferensen passar både för utvecklare och designers samt ett dussintal andra titlar som används.
Det var på en An Event Apart för några år sedan som vi på SVT först fick upp ögonen för “Responsive Web Design”, “Progressive Enhancement” och “Mobile First”.

“Content First!”

Under hela konferensen så var den röda tråden ledorden “Content First” (innehållet först), en vidareutveckling av det tidigare “Mobile First, Web Second” som vi här på SVT jobbar efter när vi utvecklar för webben. Att utveckla och designa betyder att innehållet måste komma först. Detta blir extra tydligt när man jobbar mot små skärmar.

Kungen av webbstandards Jeffery Zeldman menade att vi som skapare behöver vara väldigt noggranna med vad vi väljer att inkludera för innehåll på sidan. Innehållet är ett designproblem och ofta är nuvarande formuttryck fientliga till innehållet. Design i frånvaro av innehåll är inte design, det är dekoration.

En trend som vi tidigare sett på SVT och även Jeffery pratade om är att vi inte längre kan förvänta oss att det är vi som kontrollerar designen kring vårt innehåll. Besökarna använder i större utsträckning andra tjänster för att ta del av vårt innehåll. Några exempel är Instapaper och Readability. Sedan finns det även de som ändrar utseende på sajten för att anpassa den efter deras särskilda behov som dålig syn eller färgblindhet.

Foto: Jakob Rahm

Anpassa oss till anpassningsbart innehåll

Hur kan man då göra för att få till ett innehåll som går att använda på alla olika plattformar som användarna vill få tillgång till det på? Användarupplevelsegurun Karin McGrane föreslår att man ska använda ett API mellan sitt system för innehåll och de klienter man vill tillhandahålla det i. Du måste skapa innehåll med tanken att det kanske kommer distribueras via massa olika plattformar. Därför måste du skapa ett system kring hur du skapar innehållet. Detta gör man genom struktur och metadata. Till exempel skapar man flera olika beskrivningar som kan användas separat på olika ställen.

Vi på SVT använder ett internt API för att fylla SVT Play med innehåll men samtidigt så använder vi samma innehåll utan att gå via ett API för att fylla våra programsidor. Om vi skulle använda Karins tankar så skulle vi behöva skapa ett API för allt vårt innehåll och använda det till alla klienter. Några som har lyckats med detta är NPR (National Public Radio) som genom sitt strukturerade innehåll har kunnat ge besökarna rätt upplevelse på alla plattformar. De har sedan man infört sitt system som de kallar COPE (Create Once, Publish Everywhere) ökat sina sidvisningar med 80%.

Foto: Jakob Rahm

Responsivt anpassa layout till innehåll

Ethan Marcotte, personen som startade hela den här “Responsive Web Design”-grejen, menar att vi även måste fokusera vår layout av sidorna efter innehållet istället för som många gör nu fokusera på kolumner och rutnät. Att layout är en förbättring som vi först kan göra efter att vi fokuserat på innehållet.

Även designern Jason Santa Maria som pratade om typografi nämnde att man borde anpassa sin typografi för olika skärmar. Till exempel hur man kan anpassa radavstånd beroende på hur bred spalten är och beroende på radavstånd kan man anpassa färgen på texten.

Till sist så använde Luke Wroblewski, känd för “Mobile First”, uttrycktet “Content First, Navigation Second” när han pratade om designmönster för små skärmar. Besökarna kommer till din sajt för innehållet, inget annat, och du måste fokusera på vad som viktigast för dem.

Foto: Jakob Rahm

Till del 2 – Designmönster för navigation på små skärmar
Till del 3 – Ansvarsfull webbutveckling