Barnlogik – Vuxenlogik 1-0

Som ny interaktionsdesigner i Barnkanalenteamet slås jag av hur oerhört mycket varje möte med barnen ger. Man fastnar lätt i sin vuxenlogik och tror sig ha skaplig koll på hur saker blir tydliga och uppfattas på rätt sätt. Nyligen var några kollegor och jag och besökte ett fritids för att stämma av våra första konceptidéer för den uppdaterade omröstningsfunktionen.

Vi träffade totalt 21 nioåringar och 12 åttaåringar, uppdelat på tre tillfällen. Varje testomgång gav oss ledtrådar om vad vi behövde justera till nästa omgång.

Bland annat var vi ute efter att se om det går att tydliggöra vilket röstningsalternativ som leder omröstningen. Vi skissade på ett koncept med en halvtransparent stapel ovanpå omröstningsalternativet, som skulle indikera andelen röster som alternativet hade fått.

image

Barnens förklaringmodeller överlistade oss totalt! Några kommentarer var: “Jaha, den här är snart full så då går det inte att rösta på den mer”, “den här vinner snart, för den är snart helfylld”. Ett helt nytt och oerhört intressant perspektiv som vi inte på något sätt kunde ha gissat oss till.

Barn i åtta-nioårsåldern är väl införstådda med olika interaktionsmönster från spel, webbplatser och videospelare och har många referenser i bagaget. Kan kanske stapeln i Hay Day (som på den här bilden indikerar hur mycket som är avklarat i level 17) vara en bidragande orsak till att vår stapel uppfattades på ett helt annat sätt än vi trodde?

image

Vi märkte också att trots att barn i den här åldern ofta har svårt att uttala fyrsiffriga tal, så har de fullt fokus på siffrorna och utläser gärna vilket alternativ som leder genom att jämföra dem. Vår hypotes om att underlätta genom att visuellt förstärka placeringen i omröstningen fick vi omvärdera.

Det blev också tydligt för oss att barns läsfärdigheter varierar mycket i den här åldersgruppen. Att ge återkoppling på att barnet har röstat med hjälp av ett ord som dyker upp och försvinner, fungerar absolut inte för alla i målgruppen.

Från och med nu ska jag spana ännu mer på de spel och de miljöer i den digitala världen där barn i olika åldrar hänger, för att bygga på mina kunskaper om de referenser och interaktionsmönster som barnen redan förhåller sig till och känner till. En jättespännande lärdom!