SVT 60 

Vilken SVT-karaktär är du?

SVT60_VILKENKARAKTAR

Är du Grynet, Joker eller någon av SVT:s andra karaktärer? Gör Öppet arkivs test för att se vilken roll du skulle spela i nostalgihistorien.

SVT60-header-gizmo