Information 

Begränsade rättigheter

Publiken frågar och önskar efter en helt fantastisk mängd olika program. Här kan du hitta lite generell information om förutsättningar och varför det tyvärr finns begränsningar i SVT:s rättigheter kring vissa program.

Ett program måste vara-
Helt ägt av SVT
– inte av flera bolag gemensamt, vilket tex är fallet med sk samproduktioner och inköpta program eller program som grundar sig på inköpta format/programidéer . Ex på samproduktioner som det frågas mycket efter är svenska långfilmer, många av Astrid Lindgren produktionerna, de flesta verk av Ingmar Bergman, och ett antal julkalendrar. Ex på inköp är tex ”Dallas”, ”Familjen Macahan” och ”Slavägarens dotter”, och exempel på program som grundar sig på inköpta format är ”Expedition: Robinson”, ”Så ska det låta” och ”Antikrundan”. Program kan också innehålla delar/klipp som innehåller någon av begränsningarna nämnda ovan, vilket är fallet med en hel del nöjesprogram. Andra, av SVT, ingångna avtal kan ligga i vägen för en publicering på Öppet arkiv, exempelvis distributionsuppgörelser av dvd/vod. I de flesta fall är dessa bundna en viss tid och kan komma att lösa sig framöver.
Sänt före 2005 – så säger lag och avtal som har gjort SVT:s Öppet arkiv möjligt.
Andra regler och hänsyn – med hänsyn till den enskilde individens privatliv, eller för att inte bryta mot Radio och TV lagen, eller yttrandefrihetsgrundlagen – så måste vi säkerställa att SVT inte gör sig skyldig till tex hets mot folkgrupp, förtal eller otillbörligt gynnande. Ett program bedöms efter dagens värderingar och lag, och därför ställer det helt nya krav på gammalt innehåll.

För övrigt är det mest en fråga om i vilken takt vi hinner publicera.
Idag, den 10 juni 2013, finns på Öppet arkiv 911 timmar, bestående av 1401 olika videofiler.