Se röstningssiffrorna från Melodifestivalen 2020
Melodifestivalen 2020 

Se röstningssiffrorna från Melodifestivalen 2020

Anis Don Demina, William Stridh och Malou Prytz var bara tre av artisterna som vid olika tillfällen var inblandade i jämna placeringsstrider (montage). Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Melodifestivalen 2020 bjöd på stor spänning bakom kulisserna. Och nu kan du se hela dramat – poäng för poäng.

• Öppna pdf-filen med alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2020 här

Hur stor var segern i deltävlingen för finalvinnaren The Mamas? Hur många röster fick Dotter? Vem som åkte ut var närmast att gå vidare? När under Melodifestivalen det jämnast? Vem kom etta, tvåa, trea och fyra i deltävlingarna? Här kommer svaren som många väntat på …

The Mamas vann Melodifestivalen 2020.

Under Melodifestivalen 2020 har alla enskilda röster genom appen och telefonslussarna registrerats. För att vara transparenta redovisar SVT nu resultatet, liksom varje år sedan 2002.

Tittarna kunde i år rösta gratis med appen upp till fem gånger per bidrag fram till att omröstningen stängde. Dessutom var det möjligt att mot kostnad rösta med telefon på två olika nummer per bidrag med upp till 20 röster per abonnemang. Med det dyrare numret skänktes 9,20 kronor per röst till Radiohjälpen.

Deltävlingarna avgörs i två röstningsomgångar, där rösterna från den första omgången räknas in även i den andra.

Röstningen med appen har fortsatt att ge tävlingar där många av bidragen har engagerat och samlat på sig ett stort antal röster.

Tittarpoängen

Inför Melodifestivalen förra året delades de appröstande tittarna för första gången in i åldersgrupper. Var och en av grupperna sätter poäng enligt 12-poängsskalan, på samma sätt som jurygrupperna sedan gör i finalen, och bidragen med högst poäng – inte flest röster – går vidare. I Melodifestivalen 2019 påverkade övergången från röster till poäng bara vilka som gick vidare på en punkt: Lina Hedlund gick till final i stället för Rebecka Karlsson.

– Vi har en röstningsmodell som bygger på tittargrupper i olika åldrar. Dessa delar ut poäng baserat på gruppens röster. Vi har valt denna modell för att vi vill att hela befolkningen ska vara med och påverka vem som ska vinna, oavsett hur stort ett visst ålderssegment är, eller hur stark internetanvändningen är i vissa grupper. För att vinna Melodifestivalen måste man ha ett starkt stöd i alla tittargrupper, säger Anette Helenius, chef för Melodifestivalen.

Anette Helenius utgjorde tillsammans med Christer Björkman, Christel Tholse Willers och Karin Gunnarsson ledningsgruppen för Melodifestivalen 2020. Foto: SVT/Anders Strömquist

I filen med röstningsstatistiken ovan presenteras också antalet inkomna röster för alla bidrag i alla program. Skiljeregeln om två bidrag hamnar på samma poäng är att räkna det exakta antalet röster. Anette Helenius påtalar också att denna uppgift visar det stora engagemang som bidragen väcker.

– Eftersom det är tittargruppernas utdelade poäng som avgör vem som vinner blir antalet röster mindre intressant. Vi har ändå valt att publicera den totala mängden röster för varje bidrag för att spegla det enorma engagemang som artisterna skapar bland Sveriges tv-tittare, säger hon.

Högt engagemang från tittarna

Liksom det traditionella tv-tittandet överlag sjönk tittarsiffrorna för Melodifestivalen 2020 jämfört med året innan. Minskningen i SVT1 var knappt 7 procent.

Samtidigt minskade antalet röster med 12,5 procent, vilket tyder på ett minskat engagemang, om än från höga nivåer. Förra året skickades drygt 50 miljoner röster in under de sex sändningarna, och i år var siffran knappt 44 miljoner.

Men engagemanget kan inte sägas vara något annat än mycket högt. Så sent som i Melodifestivalen 2018 inkom 42 miljoner röster, trots att tittarsiffran då var högre än nu, vilket innebär att tittarnas engagemang har ökat rejält sedan dess.

I finalen sattes nytt rekord i antal röstande, där det skickades in röster från 844 982 enheter, vilket kan vara världsrekord för ett tv-program. I år redovisas för första gången också antalet röstande och inte bara antalet röster, men jag har tidigare under säsongen publicerat historiken också för antalet röstande.

Samtidigt som tittarsiffran enligt traditionellt mått sjönk gick tittningen i SVT Play åt samma håll. Men det är viktigt att veta att den egentliga publiken för Melodifestivalen är över en halv miljon större än vad den den traditionella tittarsiffran anger – på grund av att sändningen finns på fler ställen än SVT1. Bara sändningen i radio brukar ha en publik på uppåt en halv miljon.

Programledarna kramar om varandra i samband med öppningsnumren i finalen i Friends Arena. Publiken i bakgrunden väntar förväntansfullt.

Radiohjälpen

Beloppet som skänktes till Radiohjälpen sjönk stort från förra året, vilket får antas beror på att telefonnumren inte längre visades i rutan samtidigt som artisterna uppträdde. I stället visades telefonnumren enbart under snabbreprisen.

Men beloppet som skänktes till Radiohjälpen under de sex sändningarna, 4 047 871 kronor, är trots detta större än så sent som under Melodifestivalen 2018. Inför Melodifestivalen 2019 kastades telefonnumrens ordning i rutan om så att Radiohjälpsnumret visades först, vilket hade stor effekt. Den effekten fanns tydligen kvar även 2020 och vägde upp för den minskade exponeringen.

Finalen

The Mamas vann Melodifestivalen 2020, med Dotter på andra plats. Den procentuella utslagsgivande skillnaden mellan dem var den fjärde minsta genom tiderna.

Den hårfina segermarginalen på 1 poäng syns bäst i en sammanställning av hela slutresultatet:

Men skiljeregeln ifall två bidrag hamnar på samma poäng är att bidraget som har fått flest tittarröster vinner. Och The Mamas fick 1 610 446 röster medan Dotter fick 1 489 636 – en skillnad på 120 810 röster. Alltså hade Dotter behövt 2 poäng till för att vinna. Skillnaden i antal röster var faktiskt större än medianskillnaden mellan två givna intilliggande bidrag i finalens resultatlista.

Som Schlagerbloggen påpekar var Anna Bergendahl den som fick flest 12:or från tittargrupperna, fyra stycken. Hon fick bland annat 12:an från telefonrösterna. Telefonröster är vad som används i Eurovision, vilket gör att det kan uppfattas som relevant att titta i den spalten.

Men utan appen hade förstås åtskilliga som röstar där gått över till telefon och skapat ett annat telefonresultat. Samtidigt fick Anna Bergendahl en 12:a från de internationella jurygrupperna, och de sammanlagda poängen ledde till en tredjeplats.

I Melodifestivalen är det numer antal poäng och inte antal röster som avgör, och i finalen förfogar de internationella jurygrupperna över halva poängsumman. Men för att mäta tittarnas engagemang är det intressant att jämföra antalet röster som bidragen fick i deltävlingarna med motsvarande notering från finalen.

En ökning här kan vara ett tecken på att tittarna genom gruppsykologi enats om bidraget – eller att bidraget blev bättre efter flera lyssningar. En minskning kan vara ett tecken på det omvända av de nämnda fallen.

En minskning skulle också kunna tyda på att tittarna på grund en sedan tidigare positiv inställning till artisten överskattar bidraget vid första lyssningen på ren förväntan. Man hör ju ibland det man förväntar sig att höra. Att bidragen som tappade mycket från deltävlingen framfördes av artister som sedan tidigare var välkända för programmets publik kan tolkas som att detta är en giltig delförklaring.

Skillnaderna skulle också kunna tyda på en upplevd kvalitetsskillnad mellan konkurrensen i de respektive programmen.

Artisterna i finalen av Melodifestivalen 2020, förevigade efter genrepet kvällen innan.

Ett viktigt skäl till att räkna om tittarnas röster till poäng är att tittarnas poäng behöver spreta mer än deras röster gör i finalen. Detta är nödvändigt för att ge tittarna ett inflytande över resultatet som ligger på samma nivå som de internationella jurygruppernas.

Ett diagram över hur tittarnas finalpoäng fördelades illustrerar detta:

En jämförelse med hur tittarnas röster fördelades visar att poängsystemet fungerade – om tittarnas röster i stället som tidigare hade räknats om till poäng procentuellt hade tittarna förlorat en stor del av sitt inflytande:

Det är visserligen jämnare bland toppbidragen i poängräkningen, men lutningen i diagrammen är vad som illustrerar tittarnas inflytande. Inflytandet på resultatlistan gentemot juryns poängsättning ökar vid större lutning.

Mellan 2011 och 2018 användes alltså ett system i finalen där tittarnas poäng räknades ut procentuellt utifrån deras röster. Innan 2011 konverterades tittarnas röster i finalen till ett poängsystem – fast inte på samma sätt som nu.

Om de finalregler som upphörde efter 2018 hade använts i finalen av Melodifestivalen 2020 hade topplaceringarna inte förändrats. The Mamas hade vunnit med 122 poäng före Dotter på 118, eftersom tittarna hade gett The Mamas 57 poäng och Dotter 53 poäng.

Däremot hade Hanna Ferm dalat från fjärde till sjunde plats i slutresultatet och bytt plats med årets finalsjua Felix Sandman, som hade slutat fyra. Utöver det hade Victor Crone slutat på tionde plats och Mariette på nionde i stället för tvärt om. I övrigt hade inga placeringar förändrats.

Under årens lopp har många olika uppsättningar regler förekommit i Melodifestivalen – med olika effekter. Hade till exempel den tidigare regeln om att fördela tittarnas röster procentuellt i finalen införts lite tidigare hade Måns Zelmerlöw vunnit finalen 2009 med ”Hope & Glory”. Nu kom det bidraget fyra.

The Mamas och Dotter gjorde upp om slutsegern i en tät kamp (montage).

Deltävlingarna

Flest poäng i deltävlingarna fick Hanna Ferm, som kammade hem 94 av de tillgängliga poängen i deltävlingen i Malmö. Det är starkt jobbat, eftersom maxpoängen är 96. Det var enbart av tittargruppen 16–29 år som Hanna inte fick 12:an, eftersom de bara tyckte att hon var näst bäst (efter Victor Crone).

Det är andra året i rad som Hanna kniper den högsta poängsumman av alla bidrag i deltävlingarna. Hennes duett ”Hold You” tillsammans med LIAMOO förra året tilldelades faktiskt också just 94 poäng – även då i deltävlingen i Malmö.

Flest röster i deltävlingarna fick The Mamas, som tittarna röstade på hela 1 370 798 gånger när de vann den första deltävlingen med 86 poäng. Men den högsta andelen av de röster som kom in under en deltävling fick Hanna Ferm, med 21,4 %.

I det nya sättet att redovisa röster märks också att de tittare som valde att rösta via telefon oftast hade samma favorit som folket i stort under de sex programmen – med två undantag. I den tredje deltävlingen gav de sin 12-poängare till Drängarna, som slutade på fjärde plats, och i finalen hade de Anna Bergendahl som favorit.

Just Anna var också telefonröstarnas favorit i den enda avvikelsen 2019, då hon fick deras 12:a i den första deltävlingen men slutade på tredje plats.

Hanna Ferm gick starkt i den fjärde deltävlingen.

Utifrån hur tävlingen är konstruerad uppmärksammas inte alltid vinnarna i de olika momenten. Vinnarna i deltävlingarna avslöjas till exempel först i den text du just nu läser. Hade Melodifestivalen haft ett annat tävlingsupplägg hade den vinnande artisten varit kvällens kung eller drottning för samma bedrift.

Vem som har fått störst engagemang i form av antal röster uppmärksammas också, vilket vi – inspirerat av röstningshjärtat – skulle kunna kalla för hjärtvinnare.

Och i Andra chansen har något av bidragen fått högst poäng. I den mån sådant går att mäta skulle detta kunna kallas för Andra chansen-vinnaren.

Bidragen som ska hedras för dessa bedrifter är:

• Folkets vinnare: The Mamas.
• Folkets hjärtvinnare: The Mamas.
• Juryvinnaren: Dotter.
• Deltävlingsvinnare, program 1: The Mamas.
• Deltävlingsvinnare, program 2: Anna Bergendahl.
• Deltävlingsvinnare, program 3: Mariette.
• Deltävlingsvinnare, program 4: Hanna Ferm.
• Andra chansen-vinnaren: Anis Don Demina.

Anna Bergendahl vann sin deltävling.

Första och andra röstningsomgången i deltävlingarna

Årets sammanställning innehåller hela poängsättningen från de åtta tittargrupperna. Hur rösterna har fördelats mellan första och andra omgången finns däremot inte med i formuläret, som i så fall hade blivit dubbelt så stort.

Det gör att bidragen som slutade på sjätte och sjunde plats i deltävlingarna ser ut att vara något mer akterseglade än vad som egentligen var fallet. Anledningen är att dessa två bidrag slogs ut och inte var med i programmens andra röstningsomgång. Då fortsatte de fem högst placerade bidragen att samla på sig röster, vilket ledde till att dessa fem kunde klättra förbi de utslagna bidragen i olika tittargruppers rankning och därmed samla på sig fler poäng och dra ifrån de två utslagna, stillastående bidragen.

Deltävling 1

Eftersom de två lägst placerade bidragen stod stilla i den andra röstningsomgången och därmed tappade poäng mot övriga är deras slutpoäng inte jämförbar med övrigas. Därför har jag bara omfattat de fem bidrag som gick vidare till andra omgången i stapeldiagrammen.

The Mamas visade direkt att de var ett starkare kort än många hade trott. Robin Bengtsson utmanade om deltävlingssegern i antal poäng, men om de hade slutat på samma poäng hade The Mamas vunnit, eftersom de låg en bra bit före i antal röster. Förhandsfavoriten Felix Sandman fick nöja sig med en fjärdeplats.

Sonja Aldén tog sig vidare till den andra röstningsomgången i programmet. Men eftersom hon samlade på sig 661 376 röster i de båda omgångarna är det rimligt att tro att det var i kraft av högre tittarpoäng som hon gick vidare till den andra omgången. OVÖ och Suzi P, som enbart deltog i första omgången, slutade på 633 485 respektive 582 520 röster.

Deltävling 2

Den senare finaltvåan Dotter fick se sig knappt slagen i deltävlingen av den dåvarande förhandsfavoriten Anna Bergendahl. Precis som i den första deltävlingen var segermarginalen bara 2 poäng. Men här hade Dotter fått titulera sig deltävlingsvinnare om bidragen hade slutat på samma poäng, eftersom hon hade 20 000 fler röster än Anna.

Deltävling 3

Mariette hade inte fått experttipsen under tävlingsveckan, men folket visade att hon finns i deras hjärtan och gav henne en utklassningsseger. Segermarginalen på 26 poäng är den klart största inte bara i år utan också förra året och därmed sedan poängsystemet infördes.

Betydligt mer spännande blev det bakom, där Mohombi gick direkt till final i kraft av 62 poäng, det lägsta som har räckt till en finalplats sedan poängsystemet infördes. Hack i häl jagade Anis Don Demina, med 60 poäng. Och hade bidragen slutat på samma poäng hade det blivit Anis som tagit finalplatsen, eftersom han fick 75 000 fler röster.

Faith Kakembo hyllades av pressen under veckan men kunde inte hota bidragen som gick vidare, även om hon tog en solid femteplats.

Deltävling 4

Som nämnt var Hanna Ferm den stora poängdominanten under deltävlingarna. Hon var deltävlingarnas största oddsfavorit och var knappt spelbar inför deltävlingen. Det visade sig vara befogat.

På nytt blev det mer spännande längre bak i ledet. Frida Öhrn, Ellen Benediktson & Simon Peyron och William Stridh fick alla tre nästan lika många röster: 685 663, 698 364 respektive 700 582. Men eftersom Frida Öhrn hade ett mycket bredare stöd i de olika tittargrupperna knep hon den första Andra chansen-platsen med god marginal genom stabila 51 poäng.

William Stridh fick lämna tävlingen med mycket liten marginal.

Bakom Frida gick Ellen Benediktson & Simon Peyron och William Stridh en stenhård kamp om den sista platsen. Duetten gick vidare med 38 poäng mot William Stridhs 36. Både Ellen och William drogs med en förkylning under veckan.

Mätt i antal röster skilde det bara 2 218 – i det här fallet till Williams fördel, men det var duetten som hade det bredare stödet och kammade hem flest poäng.

Differensen är liten, men inget mot de 312 röster som skilde mellan sjuan Kikki Danielsson och sexan Kamferdrops 2018 – den minsta marginalen i procent räknat sedan röstningsappen infördes.

Det var inte någon utslagsgivande differens, men i äldre tid eliminerades Patrik Isaksson & Bandet i den tredje deltävlingen 2008 med bara 41 rösters marginal, vilket även procentuellt sett är betydligt mindre än den utslagsgivande marginalen som i såg i deltävling 4 2020.

Andra chansen

Andra chansen ansågs vara ovanligt stark i år, och duellerna blev mycket jämna – utom en.

Duell 1: Mötet mellan Anis Don Demina och Ellen Benediktson & Simon Peyron slutade 7–1. Förra året vann Anna Bergendahl mot Andreas Johnson med 8–0 i den första duellen. Nästan lika ojämnt blev det här, där Anis Don Demina var favorit i nästan alla tittargrupper. Det var bara gruppen 60–74 år som hade duetten som sin favorit. Anis var också den som fick störst engagemang i hela Andra chansen med sina 937 009 röster.

Anis Don Demina.

Duell 2: Malou Prytz–Paul Rey 3–5. Här hade Paul Rey stöd i flest tittargrupper och avgick med segern. Samtidigt väckte Malou Prytz störst engagemang och fick 833 780 röster mot Paul Reys 810 439. Skillnaden på 23 341 röster gör detta till den jämnaste duellen i antal röster räknat sedan 2017, då det skilde mindre än 6 000 röster i duellen mellan Lisa Ajax och Axel Schylström.

Malou Prytz tvingades operera blindtarmen på måndagen efter Andra chansen, vilket hade satt käppar i hjulen om hon hade gått vidare till final.

Duell 3: Felix Sandman–Frida Öhrn 4–4. För första gången någonsin slutade en Andra chansen-duell oavgjort (ett utfall som förvisso har blivit extremt mycket mer sannolikt sedan poängsystemet infördes förra året). Alltså avgjorde antalet röster. Och här var Felix överlägsen, med 793 582 röster mot Fridas 550 632. Felix hade alltså ett åldersmässigt extremt koncentrerat stöd. Han vann i de fyra yngre tittargrupperna, medan Frida hade stödet från 45 år och uppåt samt i telefonröstningen.

Felix Sandman hade stöd av de yngre tittargrupperna.

Duell 4: Mendez feat. Alvaro Estrella–Drängarna 4–4. En till oavgjord duell! Mendez feat. Alvaro Estrella hade tittarnas stöd upp till 59 år, med undantag för gruppen 16–29 år, som gav sin poäng till Drängarna. Drängarna hade stöd högre upp i åldrarna och i telefonröstningen. På nytt blev antal röster utslagsgivande, där Mendez fick 805 286 röster och Drängarna 685 762 – en tydlig skillnad på nästan 120 000 röster.

Mendez feat. Alvaro Estrella tog sig vidare från duellen mot Drängarna.

Minsta marginalerna

I år slutade inga bidrag på samma tittarpoäng i varken deltävlingarna eller finalen. Skiljeregeln om antalet röster trädde alltså bara i kraft i de två oavgjorda Andra chansen-duellerna.

Jämnast mellan två bidrag var det annars just mellan The Mamas och Dotter i finalen, där bara 1 poäng skilde. Samma marginal skilde Jacob Karlberg och Nanne Grönvall åt på platserna 6 och 7 i deltävling 4.

• Med det förra röstningssystemet hade kampen mellan Frida Öhrn, Ellen Benediktson & Simon Peyron och William Stridh varit ännu mer gastkramande. Bara 14 919 röster skilde de tre bidragen åt, och med det förra systemet hade William Stridh blivit trea i stället för femma och alltså bytt plats med Frida Öhrn och gått till Andra chansen.

Frida Öhrn gick segrande ur den täta striden om Andra chansen-platserna i den fjärde deltävlingen.

Största segrarna

• Högst andel av poängen i sin deltävling hade Hanna Ferm med 27,3 %. Hennes andel av rösterna, 21,4 %, var även den störst, men det slår inte Bisharas 22,05 % från förra året och än mindre Frans 22,23 % från 2016. Innan appen infördes kunde marginalerna vara större – YOHIO slog rekord när han vann sin deltävling 2013 med 47,2 % av rösterna.

Den största segermarginalen tog Mariette, som med sin 26-poängsdifferens blir ny rekordinnehavare i den klassen i deltävlingarna.

Högst och lägst

Deltävlingsvinnaren med högst poäng var Hanna Ferm, som fick 94 av 96 möjliga poäng.

• The Mamas 1 610 446 röster i finalen var årets högsta engagemangsnotering. Men det hotar inte rekordet: John Lundviks magiska 2 211 811 röster från finalen förra året – med just The Mamas i en framträdande roll som kör. Det ska tydligen till The Mamas för att utmana Frans tidigare rekord på 1 815 697 röster från finalen 2016.

• Det högsta engagemanget under deltävlingarna fick också The Mamas med 1 370 798 röster. Rekordet i klassen är Hanna Ferm & LIAMOO:s 1 531 720 röster från förra året.

• Deltävlingsvinnaren med lägst poäng var Anna Bergendahl med 76. Med sina 1 140 812 röster var hon också den deltävlingsvinnare som fick färst röster.

Klara Hammarström fick störst engagemang av bidragen som blev utslagna i deltävlingarna.

• Appen leder till ökat engagemang. I både den första och den andra deltävlingen fick fyra bidrag mer än en miljon röster – vilket bara har hänt i två tidigare historiska deltävlingar, nämligen i deltävling 1 2019 och i deltävling 1 2018. Får vi det första bidraget som blir utslaget trots över en miljon röster nästa år? Klara Hammarström var nära i år med sina 951 815 röster, och Zeana feat. Anis Don Demina var ännu närmare förra året med 980 354 röster. Innan Melodifestivalen 2017 var den enda som hade brutit enmiljonersgränsen i en deltävling Frans.

• Deltävlingsfyran med lägst antal poäng, som alltså ändå gick vidare i tävlingen, var Ellen Benediktson & Simon Peyron med 38 poäng. Summan är den lägsta som har lett till avancemang i tävlingen sedan poängsystemet infördes förra året.

• Den deltävlingsfemma, som alltså missade fortsatt tävlande, som fick det högsta antalet poäng var Faith Kakembo med 51. Summan är den högsta för ett utslaget bidrag sedan poängsystemet infördes förra året.

Faith Kakembo fick högst poäng, 51, av bidragen som blev utslagna i deltävlingarna. Mohombi var samma kväll den som gick direkt till final i år med lägst poängsumma: 62.

• Deltävlingsfemman med lägst poäng, som alltså ändå tog sig till den andra röstningsomgången, var Sonja Aldén med 32. Det är ändå mer än Ann-Louise Hansons 25 poäng på femteplatsen i deltävling 4 förra året.

• Det bidrag som fick det lägsta antalet poäng i Melodifestivalen 2020 var Jan Johansen med 8. Även Albin Johnséns 9 poäng är lägre än den tidigare lägstanoteringen – The Lovers of Valdaros 13 poäng förra året, som också Suzi P nu tangerade.

Lägst engagemang fick Albin Johnsén, med 470 431 röster. Noteringen är den lägsta sedan den tredje deltävlingen 2018, då Barbi Escobar fick 426 768 röster.

• Flest poäng av de bidrag som hamnade sist i deltävlingarna, 21, fick Nanne Grönvall i den sista deltävlingen.

Nanne Grönvalls ”Carpool Karaoke” fick den högsta poängen av bidragen som slutade sist i årets deltävlingar.

Startnumren

Precis som vanligt hade bidragen som startade på startnummer ett och sju i deltävlingarna starkast resultat. Men i år var resultatet extra tydligt. Bidragen som hade något av dessa startnummer gick direkt till final i 63 procent av fallen.

Startnummer två har det historiskt svagaste resultatet, och även här var resultaten ännu tydligare än vanligt. Tre av fyra bidrag som gick ut med startnummer två – Suzi P, Jan Johansen och Albin Johnsén – slutade sist. Den enda med utgångspositionen som undgick sistaplatsen var William Stridh, som slutade femma.

Startnummer sex är traditionellt det tredje starkaste. Men i år, med Sonja Aldén, Paul Rey, Faith Kakembo och Jakob Karlberg, var startnumret det näst svagaste:

Resultatet kan jämföras med det sammanslagna utfallet för alla år sedan deltävlingarna fick sju bidrag:

Medelresultatet för startnumren beror förstås bara delvis på hur tittarna reagerar på ordningsföljden. En stor del av utfallet beror på hur producenterna lägger sina startordningar. Det är huvudskälet till att intresset alltid är stort när startordningen för den kommande Melodifestivalen presenteras i början av januari.

Med The Mamas vann för första gången ett bidrag Melodifestivalen som hade startnummer 1 i den första deltävlingen, vilket Andrew Manley har påpekat. Det här var tredje gången som ett bidrag med startnummer 1 i sin deltävling sedermera vann finalen, efter tidigare segrar för Lena Philipsson och Robin Bengtsson.

Texten har sedan publicering uppdaterats med ett par kompletterande observationer av läsare.

Foton: Stina Stjernkvist/SVT

Grafik: Gustav Dahlander/SVT

• Öppna pdf-filen med alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2020 här

Se också:

Allt om Melodifestivalen 2020
Allt om startnummer och startordningar i Melodifestivalen

Historik:

Så röstade tittarna under Melodifestivalen 2019
• Så röstade tittarna under Melodifestivalen 2018