Se alla röstningssiffror: Olivia Eliasson och Elias Abbas bjöd på största dramat i Melodifestivalen 2018
Melodifestivalen 2018 

Se alla röstningssiffror: Olivia Eliasson och Elias Abbas bjöd på största dramat i Melodifestivalen 2018

Olivia Eliasson ropas upp som klar för Andra chansen under deltävlingen i Örnsköldsvik. Hon slog Elias Abbas med bara 2 868 rösters marginal. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Melodifestivalen 2018 bjöd på stor spänning bakom kulisserna. Nu kan du se hela dramat – röst för röst.

• Öppna pdf-filen med alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2018 här

Hur stor var segern för finalvinnaren Benjamin Ingrosso i deltävlingen? När var det jämnast under programserien? Vem som åkte ut var närmast att gå vidare? Vem kom etta, tvåa, trea och fyra i deltävlingarna? Här kommer svaren som så många väntat på …

Under Melodifestivalen 2018 har alla enskilda röster som inkommit genom appen och telefonslussarna registrerats. Tittarna kunde rösta gratis med appen upp till fem gånger per bidrag fram till omröstningen stängde. Dessutom var det möjligt att mot kostnad rösta med telefon eller sms på två olika nummer per bidrag med upp till 20 röster per abonnemang. Med det dyrare skänktes omkring 10 kronor per röst till Radiohjälpen.

Deltävlingarna avgörs i två röstningsomgångar, där rösterna från den första omgången räknas in även i den andra. Eftersom tittarna har möjlighet att avlägga sina fem hjärtröster även tidigare under programmet kan telefonröster vara mer tongivande i den andra omgången.

Röstningen med appen har fortsatt att ge jämna tävlingar, där många av bidragen engagerat och samlat på sig ett stort antal röster.

Hjärtröstningen via appen

För första gången har jag fått data på hur appen har använts under årets festival att ta med i den här sammanställningen.

Tabellen nedan visar hur många hjärtröster i snitt de tolv finalbidragen fick per appanvändare, sorterat utifrån åldersgrupp. Bara ett bidrag i finalen nådde över 3 röster i genomsnitt per röstare i en viss åldersgrupp av det maximala antalet 5. Så här ser snittet per användare ut:

De flesta tittare väntar tills bidraget spelas innan man lägger sina röster även i finalen, trots att de rimligen redan hört bidraget och vet de man tycker.

Appansvariga ser inget starkt samband mellan tittarsiffrorna och röstningssiffrorna. Tittarna som röstar via appen tenderar också att stannar kvar under programmets gång.

Förändringen för antalet personer som röstade via appen var 2018 betydligt mer positiv än motsvarande förändring för tittarsiffrorna. Under finalveckan använde 710 000 personer appen, en tydlig ökning jämfört med de 660 000 som använde appen motsvarande vecka förra året.

John Lundvik och Benjamin Ingrosso tog finalplatserna från deltävling ett, med Benjamin som vinnare. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Deltävling 1

Den första deltävlingen slog röstningsrekord, och här fick för första gången fyra bidrag över en miljon röster. Från och med den andra deltävlingen var tittarsiffran och antalet röster avsevärt lägre.

I omröstningen var Renaida hack i häl på John Lundvik, som gick till final med bara drygt 25 000 rösters marginal. Femteplacerade Edward Blom var aldrig nära att gå vidare. I den andra röstningsomgången fick Sigrid Bernson något fler röster än Renaida men slutade sammanlagt tydligt efter. Årets minsta marginal, ynka 312 röster, skilde sexan Kamferdrops mot sjuan Kikki Danielsson.

Benjamin Ingrosso nådde den högsta noteringen i år i både den första och den andra röstningsomgången.

Samir & Viktor vann den andra deltävlingen före LIAMOO. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Deltävling 2

Den andra deltävlingen bedömdes som lättippad på förhand. Här hann Samir & Viktor en klar seger före LIAMOO, och de två var överlägsna. Samir & Viktor fick den högsta procentandelen av rösterna under någon av deltävlingarna.

Mimi tog sig vidare till Andra chansen med relativt knapp marginal före Ida Redig. Samtidigt fick Jonas Gardell årets näst lägsta röstantal och årets lägsta procentandel av rösterna. I den andra omgången, där telefonrösterna kan förväntas ha större utslag, fick LIAMOO fler röster än Samir & Viktor, och Mimi Werner fick fler röster än Margaret.

Martin Almgren var vinnaren i den tredje deltävlingen före Jessica Andersson. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Deltävling 3

Martin Almgren vann den tredje deltävlingen, med Jessica Andersson ganska tätt bakom. Jessica var den som fick flest röster i den andra omgången.

I den första omgången tog sig Kalle Moraeus & Orsa Spelmän vidare på bekostnad av Dotter med drygt 26 000 röster. I den andra omgången fick Kalle Moraeus & Orsa Spelmän i stället fler röster än fyran Moncho, som till sist tog sig vidare med bara knappt 20 000 röster.

Barbi Escobar fick årets lägsta röstantal.

Mariette tog hem den fjärde deltävlingen före Rolandz. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Deltävling 4

Den fjärde deltävlingen var i sin helhet mycket jämn och bjöd också på årets tätaste dramatik. När Olivia Eliasson gick till Andra chansen slog hon ut Elias Abbas med bara 2 868 rösters marginal. Efter den första omgången var det Elias som hade Andra chansen-platsen, men Olivia tog sig förbi under omgång två. Mindre marginaler har dock avgjort historiskt: så sent som 2017 tog Dismissed sin plats i Andra chansen före Roger Pontare med 2 693 röster.

I kampen om sjätteplatsen var det också jämnt mellan Felicia Olsson och Emmi Christensson, där Emmi var starkast. Mariette vann deltävlingen före Rolandz.

Mendez, Felix Sandman, Margaret och Renaida tog sig till final från Andra chansen. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Andra chansen

Andra chansen blev riktigt jämn först i den sista duellen, som också spåtts bli den jämnaste på förhand. I den duellen slog folkets finaltrea Mendez ut Sigrid Bernson med bara drygt 26 000 rösters marginal. Marginalen slår emellertid inga rekord: så sent som 2017 skilde det mindre än 6 000 röster i duellen mellan Lisa Ajax och Axel Schylström.

Flest röster i Andra chansen fick Margaret, medan Mimi Werner var den som fick färst. Den ojämnaste duellen procentuellt sett var den mellan Felix Sandman och Mimi Werner.

Folkets poäng (rosa) och slutresultatet i finalen.

Finalen

Eftersom folkets poäng delas ut grundat på hur många röster bidraget fått är finalens röstningsförhållanden kända sedan lördagen.

Förra året lyckades alla deltävlingsettor utom Mariette placera sig på topp fyra i folkets finalomröstning. Den här gången placerade folket deltävlingsvinnarna på plats 1 (Benjamin Ingrosso), 5 (Samir & Viktor), 9 (Mariette) och 11 (Martin Almgren).

Bidragen från Andra chansen placerade sig i folkets finalomröstning på plats 2 (Felix Sandman), 3 (Mendez), 7 (Renaida) och 10 (Margaret). Bidragen som folket tidigare röstat till Andra chansen bedömdes alltså nu överlag vara starkare än bidragen som folket röstat fram som deltävlingsvinnare.

Minsta marginalerna

• I deltävling fyra tog Olivia Eliasson platsen i Andra chansen före Elias Abbas med bara 2 868 rösters marginal.

• I den jämnaste duellen i Andra chansen slog Mendez ut Sigrid Bernson med bara drygt 26 000 rösters marginal.

• Den minsta marginalen mellan två bidrag var när det skilde bara 312 röster mellan sjuan Kikki Danielsson och sexan Kamferdrops i den första deltävlingen. Marginalen är den minsta i procent räknat sedan röstningsappen infördes.

16-årige Elias Abbas var yngst i Melodifestivalen 2018. Han hade inte marginalerna med sig den här gången. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Största segrarna

• Högst procentandel av rösterna i sin deltävling hade Samir & Viktor med 21,09 % – vilket inte slår Frans 22,23 % från 2016. Innan appen infördes kunde marginalerna vara större – YOHIO slog rekord när han vann deltävlingen i Karlskrona 2013 med 47,2 % av rösterna.

• Benjamin Ingrosso hade den största segermarginalen i deltävlingarna med 143 022 röster.

Högst och lägst

• Benjamin Ingrossos 1 295 155 röster var det högsta antalet på ett bidrag i deltävlingarna – och tillika det högsta antalet röster som ett bidrag någonsin har fått i en deltävling.

• Deltävlingsvinnaren med lägst antal röster var Mariette med 901 585.

• Appen leder till ökat engagemang. I den första deltävlingen fick fyra bidrag mer än en miljon röster, vilket aldrig hänt tidigare. Förra året kom Lisa Ajax på tredje plats i sin deltävling med 1 036 533 och blev den första att nå en miljon röster i en deltävling utan att gå direkt till final. Innan Melodifestivalen 2017 var den enda som brutit enmiljonersgränsen i en deltävling Frans.

• Deltävlingsfyran med lägst antal röster var Moncho med 616 069.

• Den deltävlingsfemma, som alltså missade fortsatt tävlande, som fick det högsta antalet röster var Edward Blom i den första deltävlingen med 865 442.

• Deltävlingsfemman med lägst antal röster var Kalle Moraeus & Orsa Spelmän med 596 480.

• Det bidrag som fick det lägsta antalet röster i Melodifestivalen 2018 var Barbi Escobar med 426 768. Men det är den i särklass högsta lägstanoteringen någonsin: det tidigare rekordet hade Pernilla Andersson i Melodifestivalen 2016 med 258 740.

• Flest röster av de bidrag som hamnade sist i deltävlingarna fick Kikki Danielsson i den första deltävlingen med 555 466.

Röstningsomgångarna

• I appen erbjuds fem röster per bidrag. Möjligen hade de flesta förbrukat sina app-röster när det var dags för den andra omgången i deltävlingarna, för här var antalet röster en bråkdel av den första omgångens noteringar. Resultatet nollställs inte, utan rösterna i den andra omgången adderas i stället till de röster som inkom i omgång ett. Benjamin Ingrosso var den som samlade flest röster i den andra omgången med 110 417, följd av i tur och ordning John Lundvik, Jessica Andersson och LIAMOO, som alla lyckades samla över 100 000 i det här momentet.

• Flest röster i den första omgången i årets fyra deltävlingar lyckades Benjamin Ingrosso samla. Han toppade listan i deltävling ett med 1 184 738 röster. Även i tur och ordning Samir & Viktor, LIAMOO, John Lundvik och Renaida fick över en miljon röster redan i den första omgången. Den enda som har lyckats med den bedriften innan Melodifestivalen 2018 var Nano i fjol.

• Om räkneverket nollställts till den andra röstningsomgången, som fallet var till och med 2011, hade inga förändringar skett i vilka som gick till final från deltävlingarna. Den enda förändringen som hade skett i övrigt är att Kalle Moraeus & Orsa Spelmän hade gått till Andra chansen i stället för Moncho.

Kalle Moraeus & Orsa Spelmän utmanade Moncho rejält i den tredje deltävlingen. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Den sammanlagda summan av pengar till Radiohjälpen i den här sammanställningen är lägre än de belopp som nämnts under sändning. Detta beror på att en del sms-röster inte kan betala. Det kan röra sig om företagsmobiler eller att det saknas pengar på kontantkort. Under de senaste åren har det varit normalt med ett bortfall på omkring 10 procent. SVT använder därför ett schablonavdrag på just 10 procent för sms-röster vid sammanräkningen av pengar till Radiohjälpen. 2018 har bortfallet varit något högre än 10 %, och därför är det verkliga beloppet till Radiohjälpen något lägre än tidigare nämnt.

• Öppna pdf-filen med alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2018 här

Historik:

Så röstade folket under Melodifestivalen 2017
Så röstade folket under Melodifestivalen 2016
Så röstade folket under Melodifestivalen 2015
Så röstade folket under Melodifestivalen 2014
Så röstade folket under Melodifestivalen 2013
Så röstade folket under Melodifestivalen 2012