Se alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2019
Melodifestivalen 2019 

Se alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2019

Det nya röstningssystemet gjorde bara en stor skillnad i Melodifestivalen 2019: Lina Hedlund gick till final från den tredje deltävlingen i stället för Rebecka Karlsson. Foto (montage): Stina Stjernkvist/SVT

Melodifestivalen 2019 bjöd på stor spänning bakom kulisserna. Och nu kan du se hela dramat – poäng för poäng.

• Öppna pdf-filen med alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2019 här

Hur stor var segern i deltävlingen för finalvinnaren John Lundvik? När var det jämnast? Vem som åkte ut var närmast att gå vidare? Vem kom etta, tvåa, trea och fyra i deltävlingarna? Här kommer svaren som många väntat på …

Under Melodifestivalen 2019 har alla enskilda röster genom appen och telefonslussarna registrerats. För att vara helt transparenta redovisar SVT nu hela resultatet, liksom varje år sedan 2002.

Tittarna kunde i år rösta gratis med appen upp till fem gånger per bidrag fram till att omröstningen stängde. Dessutom var det möjligt att mot kostnad rösta med telefon på två olika nummer per bidrag med upp till 20 röster per abonnemang. Med det dyrare numret skänktes 9,20 kronor per röst till Radiohjälpen.

Deltävlingarna avgörs i två röstningsomgångar, där rösterna från den första omgången räknas in även i den andra.

Röstningen med appen har fortsatt att ge jämna tävlingar, där många av bidragen engagerat och samlat på sig ett stort antal röster.

John Lundviks historiska seger

John Lundvik fick tolvpoängaren i finalen av alla tittargrupper från 16 år och uppåt. Det bådar gott för Eurovision, där folket röstar via telefon, vilket antagligen betyder att äldre tittare har ökat inflytande. De enda som inte var särskilt förtjusta i John var tittargruppen 3–9 år, som hade honom som sexa.

John fick tolvan av 6 av de 8 tittargrupperna och alla 8 jurygrupper. Hans 14 av 16 möjliga fullpoängare överträffas bara marginellt av Carolas bedrift 1983, där hon fick 11 av 11 fullpoängare av jurygrupperna.

Den som kommit närmast full pott från de internationella jurygrupperna sedan de infördes fullt ut 2011 är Måns Zelmerlöw, som fick 9 av 11 tolvor 2015. Loreen fick 6 av 11 tolvor 2012 efter hårt motstånd från Danny Saucedo.

John Lundvik.

En parallell med ”Euphoria” är att John Lundvik precis som Loreen fick vänta på att ta fart. I deltävlingarna hade John liksom Loreen inte det mest populära bidraget. John fick rent av något färre röster än Bishara – men något fler poäng, och vann därmed deltävlingen. Till finalen var John överlägsen.

I Melodifestivalen är det numer antal poäng och inte antal röster som avgör, och i finalen förfogar de internationella jurygrupperna över halva poängsumman. Men för att mäta tittarnas engagemang är det intressant att jämföra antalet röster som bidragen fick i deltävlingarna med motsvarande notering från finalen. I det här avseendet är John Lundviks utveckling fullständigt exceptionell:

Loreen hade en liknande utveckling 2012, men på papperet borde detta vara dåliga nyheter inför Eurovision Song Contest. Bidragen ska helst slå igenom på första intrycket, även om ungefär en femtedel av finaltittarna i Eurovision också har sett semifinalen.

I övrigt syns en antydan om att bidragen från de tidiga deltävlingarna tappar i engagemang till finalen. Undantaget är Mohombi, som klättrade envist på listorna sedan låten släppts.

Wiktoria hade ett avsevärt tapp från deltävlingen till finalen, trots startnummer 3 i deltävlingen och statistiskt mer gynnsamma näst sista startnumret i finalen. Kanske påverkades tittarna av att Wiktoria hade problem med stämbanden under finalveckan. Eller så gjorde specialeffekten med duschen inte lika starkt intryck andra gången.

Nya röstningsreglerna

Inför Melodifestivalen 2019 delades de appröstande tittarna in i åldersgrupper. Var och en av grupperna satte poäng enligt 12-poängsskalan, och bidragen med högst poäng – inte flest röster – gick vidare. Spekulationerna om hur detta kan ha påverkat resultatet har varit många.

Nu står det klart att de nya reglerna bara påverkade vilka som gick vidare i tävlingen på en enda punkt. I deltävling 3 hade nämligen Rebecka Karlsson placerat sig före Lina Hedlund med de gamla reglerna och gått direkt till final.

Annars gjorde de nya reglerna att John Lundvik vann deltävling 4 i stället för Bishara, men eftersom de två första går till final gav det inget utslag i tävlingen.

Sedan tidigare är det också känt att plats 6 och 7 växlade mellan Oscar Enestad och Jan Malmsjö, så att den senare fick sjätteplatsen.

I deltävling 4 har vi också redan fått veta att Ann-Louise Hanson gynnades av det nya systemet. Eftersom Ann-Louise deltog i den andra röstningsomgången kan vi med stor säkerhet sluta oss till att hon hade slutat sist och inte femma med de gamla röstningsreglerna. Det var mycket jämnt mellan Pagan Fury, Anton Hagman och Ann-Louise Hanson.

Därmed fick programmet en annan utveckling, eftersom Ann-Louise gick vidare till den andra omgången och ställdes mot Bishara i delad skärmbild i programmets avgörande ögonblick.

Med de gamla röstningsreglerna hade Ann-Louise i det momentet varit utbytt mot Anton Hagman, som hade slutat femma i deltävlingen, medan Pagan Fury hade slutat sexa och Ann-Louise sjua. Nu slutade i stället Ann-Louise femma, Anton sexa och Pagan Fury sjua. Men alla tre hade fått lämna tävlingen efter programmet även med det gamla systemet.

Ann-Louise Hanson, med dottern och låtskrivaren Josefin Glenmark-Breman på kör.

Det nya systemet bjöd också på ett par omkastningar i tittarnas rankning av bidragen i finalen. Med det gamla systemet hade tittarna rankat Wiktoria som sexa i stället för åtta, Lisa Ajax som sjua i stället för nia, Arvingarna som åtta i stället för sexa och Anna Bergendahl som nia i stället för sjua.

Anledningen till omkastningarna är att det bara skilde 0,19 procent av det sammanlagda antalet röster mellan de fyra bidragen. Men i finalen blandas ju tittarnas poäng med poängen från jurygrupperna, vilket medför att mängden poäng från endera sidan är mer utslagsgivande än dess placeringar.

Uppdatering: Sedan röstningssiffrorna släpptes har flera tittare kalkylerat uppskattningar av hur slutresultatet i finalen hade blivit med det gamla röstningssystemet.

Detaljerna i metodiken innebär att man måste använda samma avrundningsregler som i tävlingen för den procentuella fördelningen av folkets poäng. Den här uträkningen utgår ifrån ett tävlingsformat med åtta jurygrupper, som i år, och ifrån det antal poäng som tittarna förfogade över i år.

Vilken utgångspunkt som är mest korrekt är en filosofisk fråga, men det underlättar onekligen att räkna på det här sättet i stället för att försöka uppskatta hur de tre ytterligare jurygrupper som fanns till och med förra året hade röstat. Poängsummorna var också något olika i finalen 2016–2017 jämfört med 2018.

I stora drag går resultatet alltså att kalkylera, och detta har den skickliga statistikern Anders Ringqvist från podden Schlagerfesten gjort och skickat in till Tobbe Ek på Schlagerbloggen. Resultatet innehåller ganska stora omkastningar.

Hanna Ferm & LIAMOO hade med det gamla systemet kommit tvåa i slutresultatet på Bisharas bekostnad, Nano hade slutat fyra i stället för åtta, Lisa Ajax femma i stället för nia, Mohombi sexa i stället för femma, Wiktoria sjua i stället för sexa, Arvingarna åtta i stället för sjua, Jon Henrik Fjällgren nia i stället för fyra, Lina Hedlund tia i stället för elva och Anna Bergendahl elva i stället för tia.

Anledningen till de stora omkastningarna är att folket hade stort inflytande i den verkliga omröstningen. Jon Henrik Fjällgren placerades till exempel sist av juryn men på fjärde plats av folket – vilket ledde till att han slutade på fjärde plats. Juryn gav alla sina tolvor till samma bidrag och röstade ganska jämnt mellan de övriga, medan folket överlag röstade fram större avstånd mellan bidragen och därmed fick större genomslag.

På juryns sistaplats fick Jon Henrik Fjällgren 19 poäng, vilket trots att juryn hade färre poäng att förfoga över än tidigare är den starkaste sistaplatsen sedan internationell jury infördes. Att alla bidrag lockade väsentligt med röster tyder på att juryn upplevde finalen som stark.

Under årens lopp har många olika uppsättningar regler förekommit i Melodifestivalen. En tidigare stor ändring var till exempel när tittarnas röster började fördelas procentuellt i finalen, som fallet var 2011–2018. Hade den regeln införts lite tidigare hade till exempel Måns Zelmerlöw vunnit finalen 2009 med ”Hope & Glory”. Nu kom det bidraget fyra.

Se också:

Nya röstningsreglerna: Tittarna bildar åldersgrupper

Jon Henrik Fjällgren lyftes från nionde till fjärde plats av de nya röstningsreglerna, enligt en uträkning av statistikern Anders Ringqvist.

Tittarengagemang på nya rekordnivåer

Antalet röster i Melodifestivalen slog rekord och ökade med nästan 20 procent från året innan. Statistiken från appen visar att antalet personer som valde att apprösta ökade snarare än att de enskilda användarna röstade mer intensivt än tidigare.

Melodifestivalens grad av interaktivitet var redan förra året på nivåer som har uppskattats vara världsunika för ett tv-program och ökar nu alltså ytterligare.

Det nya ålderssystemets inverkan har varit relativt liten, och alltså har tittarna i år faktiskt röstat på äldre artister i större utsträckning än de senaste åren.

Välgörenhetsboomen

Under Melodifestivalen 2019 skänkte tittarna 7 885 467 kronor till Radiohjälpen. Beloppet har nästan fördubblats sedan förra året. Under finalen skänkte tittarna nästan 4,3 miljoner kronor, vilket är den högsta finalnoteringen på tio år. Andelen telefonröster under finalen till välgörenhetsnumret är den högsta någonsin.

Under Melodifestivalen 2019 har Radiohjälpens telefonnummer för första gången presenterats som förstahandsalternativ i sändningarna.

Dessutom har Melodifestivalen annonserat flitigt i bland annat klipp publicerade online för att skänka pengar direkt till Radiohjälpens konto.

Beloppet som samlades in under finalen och Andra chansen var öronmärkt för den humanitära krisen i Jemen. Normalt fördelar annars Radiohjälpen de belopp som skänks under Melodifestivalen fritt efter var pengarna behövs som mest, vilket är värdefullt eftersom merparten av det belopp som skänks till Radiohjälpen under resten av året är öronmärkt åt olika specifika ändamål.

John Lundvik var den som lockade klart flest röster totalt i finalen.

Första och andra röstningsomgången

Årets sammanställning innehåller hela poängsättningen från de åtta tittargrupperna. Hur rösterna har fördelats mellan första och andra omgången finns däremot inte med i formuläret, som i så fall hade blivit dubbelt så stort.

Det gör att bidragen som slutade på sjätte och sjunde plats i deltävlingarna ser ut att vara något mer akterseglade än vad som egentligen var fallet. Anledningen är att dessa två bidrag slogs ut och inte var med i programmens andra röstningsomgång. Då fortsatte de fem högst placerade bidragen att samla på sig röster, vilket ledde till att dessa fem kunde klättra förbi de utslagna bidragen i olika tittargruppers rankning och därmed samla på sig fler poäng och dra ifrån de två utslagna, stillastående bidragen.

En följd är att Oscar Enestad och Jan Malmsjö båda slutade på 15 poäng när ställningen efter programmet summerades, vilket skulle ha betytt att Oscar slutat på sjätte plats och Jan på sjunde. Men när slussarna stängdes efter den första röstningsomgången låg Jan sexa med 23 poäng medan Oscar Enestad låg sjua med 19 poäng. De placeringarna behåller bidragen.

Oscar Enestad (repetitionsbild).

Jämnheten i finalen

En viktig funktion hos det nya röstningssystemet är att få tittarnas poäng att spreta mer i finalen, så att tittarnas inflytande över resultatet ligger på samma nivå som jurygruppernas. Ett diagram över hur tittarnas finalpoäng fördelades visar att de mycket riktigt spretade mycket mer än de senaste åren:

En titt på hur tittarrösterna fördelades i finalen visar hur jämnt det var i antal röster längre bak i fältet. Men John Lundviks överlägsenhet framgår ännu tydligare här:

Resultatet kan jämföras med Frans överlägsenhet i folkets poängsättning 2016 – som var procentuellt baserad på tittarrösterna. Men vid en jämförelse ser vi att det fanns fler bidrag i år än 2016 som lockade ett starkt engagemang:

I finalen 2019 satte tittarna nytt röstningsrekord.

De fyra deltävlingsvinnarna placerades av tittarna på plats 1 (John Lundvik), 3 (Hanna Ferm & LIAMOO), 4 (Jon Henrik Fjällgren) och 8 (Wiktoria).

Bidragen från Andra chansen hamnade i tittarnas del av omröstningen på plats 6 (Arvingarna), 7 (Anna Bergendahl), 9 (Lisa Ajax) och 11 (Nano).

Deltävlingarna

Hanna Ferm & LIAMOO.

Flest poäng och flest röster i deltävlingarna fick Hanna Ferm & LIAMOO. Duetten kammade hem tolvpoängaren från alla tittargrupper i deltävlingen utom den yngsta, 3–9 år, som rankade den på andra plats.

John Lundvik fick bara det tredje högsta antalet poäng av alla bidrag i deltävlingarna och det fjärde högsta antalet röster.

Mätt i antal röster var Hanna Ferm & LIAMOO, Bishara, John Lundvik och Wiktoria överlägsna dominanter under deltävlingarna. Wiktoria tappade sedan till finalen, där tittarna alltså placerade henne som åtta. Hon utklassade tvåan Mohombi i deltävlingen, men till finalen hade tittarna ändrat sig och placerade Mohombi som femma.

Deltävling 1

Eftersom de två lägst placerade bidragen stod stilla i den andra röstningsomgången och därmed tappade poäng mot övriga är deras slutpoäng inte jämförbar med övrigas. Därför har jag bara omfattat de fem bidrag som gick vidare till andra omgången i stapeldiagrammen.

Deltävling 1 slog röstningsrekord för en deltävling. Wiktoria tog närmast en jordskredsseger, trots att hon hade en ballad och gick ut på det statistiskt ofördelaktiga startnummer 3. Specialeffekten med duschen kan ha bidragit till det starka första intrycket.

Zeana feat. Anis Don Demina fick starkt stöd mätt i antal röster, men varken i röster eller poäng var de nära att hota Nano på den sista Andra chansen-platsen. Deras låt blev ändå en stor hit efter deltävlingen, liksom de utslagna bidragen med Oscar Enestad, Dolly Style och Omar Rudberg.

I det nya sättet att redovisa röster märks också att de tittare som valde att rösta via telefon hade samma favoriter som folket i stort, med ett undantag under de sex programmen: I deltävling 1 gick tolvpoängaren från telefonrösterna till totaltrean Anna Bergendahl.

Deltävling 2

Deltävling 2 hade en jättefavorit på förhand i Hanna Ferm & LIAMOO. Duetten vann också en solklar seger.

Mer anmärkningsvärt är att otippade Malou Prytz rodde hem en solklar andraplats.

Långt bakom slutade Andra chansen-artisterna Vlad Reiser och Andreas Johnson på samma poäng, och Vlad knep tredjeplatsen i kraft av fler röster (991 531 mot 973 171). Placeringen är viktig eftersom treor möter fyror i Andra chansen, men i slutändan blev båda bidrag utslagna där.

Deltävling 3

I den tredje deltävlingen blev det spännande. Toppstriden var jämnare än i de andra programmen, och Rebecka Karlsson hade häng på inte bara Lina Hedlund utan också deltävlingsvinnaren Jon Henrik Fjällgren. Förargligt nog för Rebecka blev det sedermera uttåg i Andra chansen med bred marginal mot populära Arvingarna.

Deltävling 4

John Lundvik vann deltävlingen bara två poäng före Bishara, och Bishara fick något fler röster (1 497 326 mot 1 465 231). De två bidragen var helt suveräna och skulle ju så småningom också ta guld och silver i finalen.

Men på Andra chansen-platserna där bakom gick Lisa Ajax och Arvingarna en stenhård kamp i placeringsstriden inför duelläggningen.

Lisa var starkast med 56 poäng mot Arvingarnas 54. Men i röster hade hon det solklart största engagemanget med 1 166 263 röster mot Arvingarnas 895 957. Arvingarna var starka högre upp i åldrarna medan Lisa hade de yngre tittarnas stöd. Men i slutändan hade det ingen betydelse eftersom båda vann sin Andra chansen-duell.

Andra chansen

Andra chansen slog röstningsrekord för programmet. Men vi fick se fyra ospännande dueller. I de nya reglerna utsåg de åtta tittargrupperna helt enkelt sin favorit, och varje grupp hade därmed en poäng att dela ut.

Duell 1: Andreas Johnson–Anna Bergendahl 0–8. Här gjorde Anna Bergendahl rent hus.

Duell 2: Vlad Reiser–Nano 1–7. Duellen mellan Vlad och Nano hade på förhand spåtts vara jämn. Låtarna låg på ungefär samma nivå på Spotify, men Vlads sånginsats lämnade en del i övrigt att önska, och alla tittargrupper utom 3–9-åringarna tilldömde Nano segern.

Duell 3: Martin Stenmarck–Lisa Ajax 1–7. Här fick Martin Stenmarck vara vinnare i gruppen 60–74 år, men för övriga föll valet på Lisa Ajax.

Duell 4: Rebecka Karlsson–Arvingarna 2–6. Rebecka Karlsson var favoriten i de två yngsta tittargrupperna, men från 16 år och uppåt var det Arvingarna för hela slanten. Marginalen i antal röster var 139 365, vilket kan jämföras med den jämnaste duellen förra året, där Mendez slog ut Sigrid Bernson med bara drygt 26 000 rösters marginal.

Minsta marginalerna

Vlad Reiser.

I år fick vi ovanligt få täta strider om de avgörande placeringarna, men i deltävling 3 blev det jämnt. Men bara 6 poängs marginal tog Lina Hedlund finalplatsen före Rebecka Karlsson, och Rebecka fick något fler röster. Med lika många poängs marginal tog Martin Stenmarck en plats i Andra chansen före Dolly Style, men Martin hade också ett tydligt övertag mätt i antal röster.

Jämnast mellan två bidrag under deltävlingarna var det mellan Vlad Reiser och Andreas Johnson i deltävling 2, där båda fick 52 poäng och Vlad knep tredjeplatsen i kraft av marginellt fler röster. Men det spelade ingen roll eftersom båda gick till Andra chansen och blev utslagna där.

Kampen mellan Vlad Reiser och Andreas Johnson utgjorde det enda tillfället innan finalen då två bidrag hamnade på samma poäng. Men i finalen hände det osannolikt nog tre gånger i resultatlistan – på ett av dessa ställen därtill med tre bidrag på samma poäng. Regeln vid samma poäng är att antalet röster avgör, vilket gjorde att Bishara kom tvåa och Hanna Ferm & LIAMOO trea i det första klustret, Jon Henrik Fjällgren fyra och Mohombi femma i det andra klustret och, i det sista klustret, Wiktoria sexa, Arvingarna sjua och Nano åtta.

Med det tidigare röstningssystemet hade kampen mellan Lina Hedlund och Rebecka Karlsson varit ännu mer gastkramande, med bara 8 020 röster som skilde. I finalen var det ännu jämnare i röstningen mellan Arvingarna och Lisa Ajax. Men det är inget mot de 312 röster som skilde mellan sjuan Kikki Danielsson och sexan Kamferdrops förra året – den minsta marginalen i procent räknat sedan röstningsappen infördes.

Största segrarna

Högst andel av poängen i sin deltävling hade Hanna Ferm & LIAMOO med 27,3 %. De hade samtidigt 21,9 % av rösterna – men i det avseendet var Bishara värre med 22,05 %. Det slår emellertid inte Frans 22,23 % från 2016. Innan appen infördes kunde marginalerna vara större – YOHIO slog rekord när han vann sin deltävling 2013 med 47,2 % av rösterna.

Den största segermarginalen i deltävlingarna hade Wiktoria, som vann deltävling 1 före Mohombi med 22 poäng.

Bishara var nästan uppe och nosade på Frans deltävlingsrekord i andel röster.

Högst och lägst

John Lundviks 2 211 811 röster i finalen är nytt rekord i engagemang och slår Frans magiska 1 815 697 röster från finalen 2016. Det ledde till 85 poäng av 96 möjliga.

Hanna Ferm & LIAMOO:s 1 531 720 röster från Malmö är nytt deltävlingsrekord. Hela fyra bidrag 2019 slog det tidigare rekordet, som var Benjamin Ingrossos 1 295 155 röster från förra året.

Deltävlingsvinnaren med lägst poäng var Jon Henrik Fjällgren med 80 poäng. Med sina 1 112 548 röster var han också den vinnare som fick färst röster.

Appen leder till ökat engagemang. I den första deltävlingen fick fyra bidrag mer än en miljon röster, vilket bara har hänt en gång tidigare, nämligen i deltävling 1 förra året. Får vi det första bidraget som blir utslaget trots över en miljon röster nästa år? Zeana feat. Anis Don Demina var nära i år med sina 980 354 röster, som dock inte räckte för att hota Nano, som var mer än 116 000 röster och 16 poäng före. Innan Melodifestivalen 2017 var den enda som hade brutit enmiljonersgränsen i en deltävling Frans.

Deltävlingsfyran med lägst antal poäng var Martin Stenmarck med 46 poäng.

De deltävlingsfemmor, som alltså missade fortsatt tävlande, som fick det högsta antalet poäng var Margaret och Dolly Style, båda med 40 poäng.

Deltävlingsfemman med lägst poäng var Ann-Louise Hanson med 25 poäng.

Det bidrag som fick det lägsta antalet poäng i Melodifestivalen 2019 var The Lovers of Valdaro med 13 poäng. Men med det gamla systemet hade de varit den starkaste jumbon, och då hade i stället Arja Saijonmaa varit svagast med sina 507 727 röster, som gav 15 poäng. Det här är första gången någonsin som det bidrag som väckt svagast engagemang under programserien har fått över en halv miljon röster.

Flest poäng av de bidrag som hamnade sist i deltävlingarna fick Pagan Fury i den sista deltävlingen med 18 poäng.

Wiktoria tog årets klaraste deltävlingsseger men tappade till finalen.

Startnumren

I år tycktes det vila en förbannelse i deltävlingarna över det vanligtvis starka startnummer ett. Med The Lovers of Valdaro och Pagan Fury blev det två sistaplatser, vilket bara vägdes upp lite grand av Nanos och Andreas Johnsons fjärdeplatser. I Andra chansen blev dessutom alla fyra bidrag som gick ut med startnummer ett utslagna. Jon Henrik Fjällgren gav startnumret viss upprättelse i finalen med sin fjärdeplats.

Startnummer två är historiskt svagast men gick i år bara näst svagast, mycket tack vare Malou Prytz andraplats i deltävlingen i Malmö.

Wiktorias förstaplats förbättrar snittet för startnummer tre. I övrigt ser vi en trendriktig förstärkning ju senare i startordningen vi kommer:

Resultatet kan jämföras med det sammanslagna utfallet alla år sedan deltävlingarna fick sju bidrag:

Foton: Stina Stjernkvist/SVT

Grafik: Gustav Dahlander/SVT

• Öppna pdf-filen med alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2019 här

Se också:

Podd: Schlagerprofilerna och Anders Ringqvist från podden Schlagerfesten diskuterar röstningsstatistiken (extern länk)

Historik:

• Så röstade folket under Melodifestivalen 2018
• Så röstade folket under Melodifestivalen 2017
• Så röstade folket under Melodifestivalen 2016
• Så röstade folket under Melodifestivalen 2015
• Så röstade folket under Melodifestivalen 2014
• Så röstade folket under Melodifestivalen 2013
• Så röstade folket under Melodifestivalen 2012