Kalle Ankas spådom för Melodifestivalen 2019
Melodifestivalen 2019 

Kalle Ankas spådom för Melodifestivalen 2019

Julen är förbi. En ny säsong med Melodifestivalen står för dörren.

Blir det en publiksuccé eller flopp? Ingen vet, men det finns en hemlig spåman!

Kalle Anka på julafton är varje år Melodifestivalens stora konkurrent på tittartoppen. Ett av de två programmen är alltid årets mest sedda.

Båda beskrivs som ”lägereldsprogram”. Samlingspunkter och traditioner. Kanske finns det rent ett av samband mellan deras öden?

Jag var tvungen att kolla. Och absolut! Betrakta linjegrafen här nedanför, där rött står för Kalle, lila för Melodifestivalens final och grått för Melodifestivalens premiärprogram.

Eftersom Kalle Anka sänds någon månad innan Melodifestivalen har jag parat ihop Kalle med den efterföljande Melodifestivalen. Kalle Ankas tittarsiffra från julen 2017 visas alltså vid året 2018, eftersom den tillhörande Melodifestivalen sändes då.

Vid en jämförelse mellan den röda Kalle-linjen och det lila Melodifestivalen-linjen tycks det inte spela så stor roll vad SVT gör. Tittarsiffran för Melodifestivalen verkar bero mer på svenskarnas benägenhet att titta på lägerelds-tv än på skillnader programmets innehåll.

Det största undantaget är Melodifestivalen 2014, där tittarna samlades till premiären men valde att inte se finalen. En annan årgång som var utskälld är 2018. Där är effekten inte lika tydlig, men antalet tittare till premiären ökade något medan finalen fick en tydlig minskning. Att döma av Kalle borde finalen snarare ha ökat.

Under åren 2002–2004 samlade Melodifestivalen momentum i det nya formatet med deltävlingar. Samtidigt tappade Kalle.

En av mellanakterna i finalen 2018 tog upp skriverierna som varit under programserien. Foto: Stina Stjernkvist/SVT

Men sedan 2004 verkar programmens öden gå hand i hand. År 2009–2011 hade båda en svag period. Kanske under inflytande av de smarta telefonernas och läsplattornas intåg?

Sedan 2009 har Kalle Anka haft en stigande trend. Melodifestivalen följer samma trendrörelser men lyckas inte stiga. Snarare har finalen en långsiktigt svagt fallande trend. Sett till Kalle de senaste åren borde det finnas större potential om man träffar riktigt rätt med Melodifestivalen.

Inför 2019 är det svårt att se annat i grafen än att Melodifestivalen borde ha potential att öka jämfört med fjolårsfinalen. Knappt 3,6 miljoner bänkade sig den gången.

På marginalen kan man noterar att Melodifestivalens webbplats gjordes om inför 2012, fick en tillfälligt annan inriktning 2014, återgick till den tidigare inriktningen 2015 och lades ner inför 2018.

Om finalen har en fallande trend visar den grå linjen för premiärprogrammet – alltså deltävling 1 – en rörelse i motsatt riktning. Det är anmärkningsvärt hur premiären långsamt och stadigt har växt i betydelse genom åren. Sändningen har långsamt knappat in på finalen fram till extremåret 2014.

Premiären av Melodifestivalen har alltså blivit en allt viktigare högtid. Kanske ser vi här effekten av att upplägget med deltävlingar över tid har blivit allt mer etablerat.

Den elvaåriga trenden 2002–2013 är en åsyn att lägga på minnet för alla de tv-bolag som anordnar nationella uttagningar till Eurovision. Ibland är det fel att ändra på formatet. Kontinuitet lönar sig.

Om mindre än tre veckor är det dags!

För Kalle Ankas tittarsiffror har jag använt sammanställningen i ett intressant inlägg i Expressenbloggen ”Spoiler Alert”.

English summary: The Disney Christmas special (red line) is the biggest competitor of Melodifestivalen (purple line) every year in terms of viewing figures. And in a comparison, the figures seem to follow the same pattern. The result is that the forecast for the 2019 Melodifestivalen seems favourable. Also, the first semi final has a steadily growing trend all the way since 2002.

Toppbild: SVT