Internationella juryn: Så annorlunda röstade Österrike i Melodifestivalen 2020
Melodifestivalen 2020 

Internationella juryn: Så annorlunda röstade Österrike i Melodifestivalen 2020

Den österrikiska jurygruppen gav Anis Don Demina sin 12:a i finalen. Bild: SVT

Efter finalen i Melodifestivalen 2020 reagerade flera tittare. Hade inte juryn från Österrike röstat väldigt konstigt?

Eftersom många hörde av sig svarade jag på Twitter att jag inte upplevde att Österrike röster som särskilt underliga men att jag skickar vidare frågan till tävlingsredaktionen för säkerhets skull. Det ingår i mitt jobb och är något som jag gör av respekt för frågeställarna.

Mitt svar ledde till ytterligare svallvågor, eftersom somliga gjorde detta till att SVT nu hade öppnat en utredning. Men Österrike svarade snabbt på frågan och förklarade vänligt hur de hade tänkt. Till sist skrev Aftonbladet en artikel om att Österrike nu hade bekräftat sina poäng.

The Mamas vann Melodifestivalen 2020 i tät kamp med Dotter. Foto: Stina Stjernkvist/SVT (montage)

Bakom den här intressanta reaktionen tror jag att två drivkrafter ligger:

• Fansen som hejade på Dotter hoppades att Österrike hade råkat kasta om sina röster och egentligen hade avsett att rösta tvärt om, varigenom Dotter skulle ha vunnit.

• I Eurovision har under de senaste åren flera uppmärksammade missar kopplade till enskilda jurygrupper inträffat. Just misstaget att råka kasta om sin resultatlista stod en dansk jurymedlem för 2016, och självaste Lina Hedlund i den svenska juryn stod för samma fadäs 2019. Att detta har hänt tidigare fick alltså vissa att föreställa sig eller hoppas att det hade hänt igen.

Men var Österrikes poäng egentligen så konstiga? Vi tar en titt!

Ett sätt att mäta är att undersöka hur de olika jurygruppernas poäng avviker från medelvärdet (det hade varit fint att kunna mäta deras placeringar av bidragen i stället, men vi vet inte hur de placerade de två lägsta bidragen eftersom båda fick 0 poäng).

Till exempel: När Anis Don Demina, med i snitt 5 poäng per jurygrupp, fick 12:an av Österrike avvek alltså Österrike med 7 poäng.

Slår vi ihop de olika jurygruppernas poängavvikelser på det sättet får vi det här resultatet:

Tittarreaktionen var alltså inte tagen ur tomma luften! Österrike hade den tydligt mest avvikande poängfördelningen.

Flera tittare reagerade också just på att juryn hade gett Anis Don Demina sin 12:a, och det var mycket riktigt den största poängavvikelsen från snittet under hela juryröstningen – 7 poäng. Om än med knapp marginal: Frankrikes 12:a till Mariette var en avvikelse på 6,75 poäng, och flera andra poäng låg strax bakom.

Men även om Österrike sticker ut i sammanställningen är deras avvikelse inte särskilt dramatisk. Skillnaden mellan Israel och Australien var mer än dubbelt så stor som skillnaden mellan Israel och Österrike.

Spekulationen om att Österrike skulle ha råkat vända upp och ner på sin resultatlista har inget större stöd. I så fall hade deras resultat inte normaliserats utan avvikt exakt lika mycket (4,75 placeringar). Så här hade stapeldiagrammet ovan sett ut om Österrike hade röstat omvänt:

Snittavvikelsen i poäng för Österrike hade varit 41,25 i stället för 39,75. Med omvänd röstning hade Österrike alltså avvikit marginellt mer från normen – inte mindre.

Min analys av reaktionerna på Österrikes poängfördelning blir därför en annan. Det fanns en lurig mental kombination där ute. Somliga fans ville att Dotter skulle vinna. Samtidigt visste de att det har förekommit att jurymedlemmar har råkat vända upp och ner på sin resultatlista. Därför reagerade de på det land som röstat mest avvikande – trots att den reaktionen inte var rimlig.

En av jurygrupperna kommer alltid i en normalfördelning att vara den mest avvikande. Om någon annan jurygrupp hade hamnat på den platsen hade i stället den blivit föremål för nätstormen – oavsett vilken jury det hade varit.

I ett större perspektiv är detta förstås ett fall av ett problem som har satt stor prägel på vårt tidevarv: att representanter för allmänheten som saknar kompetens inom granskande journalistik ägnar sig åt eller tar fasta på ansatser till detta på sociala medier.

Det fanns också minst ett annat land som röstade liknande som Österrike för vart och ett av bidragen – utom för Dotter. Det kan ha retat lite extra. Dotter fick bara 2 poäng av Österrike, och de länder som hade ”Bulletproof” näst lägst var Armenien och Nederländerna, som gav bidraget 6 poäng.

Det är också fascinerande att Australien och Island, de mest excentriskt geografiskt placerade länderna, var de som röstade mest genomsnittligt av de här åtta jurygrupperna.

Så röstade internationella juryn

1. Dotter – ”Bulletproof” (65 poäng)
2. The Mamas – ”Move” (65 poäng)
3. Felix Sandman – ”Boys with emotions” (53 poäng)
4. Anna Bergendahl – ”Kingdom come” (46 poäng)
5. Mariette – ”Shout it out” (42 poäng)
6. Anis Don Demina – ”Vem e som oss” (40 poäng)
7. Robin Bengtsson – ”Take a chance” (35 poäng)
8. Paul Rey – ”Talking in my sleep” (35 poäng)
9. Hanna Ferm – ”Brave” (25 poäng)
10. Mohombi – ”Winners” (20 poäng)
11. Mendez feat. Alvaro Estrella – ”Vamos amigos” (19 poäng)
12. Victor Crone – ”Troubled waters” (19 poäng)

In English

The Austrian jury differed the most from the average jury vote in the 2020 Melodifestivalen final. This caused a reaction among some fans, speculating that the Austrian jury had accidentally inverted their results.

In fact, a reverted Austrian result would have differed marginally more from the average jury vote – not less.

Se också:

Hela resultatet i finalen av Melodifestivalen 2020
Historiskt jämn final i Melodifestivalen 2020 – men inte jämnaste någonsin
Allt om Melodifestivalen 2020