Okategoriserade 

Dansande robotar – viktigaste inslaget i Eurovision Song Contest 2016?

Hur ser framtiden för mänskligheten ut? Alltså inte om några år, utan på omkring 25–50 års sikt. Det är en ödesfråga som inte får mycket uppmärksamhet i det offentliga samtalet.

Men nu lyfter Eurovision Song Contest frågan. Stjärnkoreografen och -dansaren Fredrik ”Benke” Rydman har tagit initiativ till en mellanakt i den andra semifinalen med robotar och människor där inspirationen är tankar kring artificiell intelligens.

Alla initiativ för att väcka uppmärksamhet kring den frågan tycker jag är lovvärda. Och nu passar Sverige på att lyfta den i ett av världens största underhållningsprogram.

Men vad är egentligen grejen med artificiell intelligens och allt det här framtidssnacket?

Tim Urban ger ett möjligt svar när han pekar på den accelererande takten i teknikutvecklingen.

Mätt från mänsklighetens uppkomst fram till för 12 000 år sedan hade hisnande utvecklingssprång skett, som språk och eld. Från 12 000 år sedan till 250 år sedan hade framsteg av liknande skala skett igen med städer och vetenskap. Och under de senaste 250 åren har det skett igen. Den ökande takten gör att nästa utvecklingssteg av motsvarande magnitud kan komma inom vår livstid.

Tim Urban har sammanställt den genomsnittliga prognosen inom forskningsfältet. Uppskattningen är att den artificiella intelligensen kommer att vara bättre än den mänskliga på alla plan inom i runda slängar 30 år. Mellan någon dag och ett par årtionden senare beräknar man att denna intelligens kommer att befinna sig så långt bortom mänsklig fattningsförmåga att vår tillvaro har förändrats i grunden.

Att stoppa åldrande, bota sjukdomar och lösa snart sagt alla andra problem som människor har i dag blir i så fall en barnlek.

Och det här är alltså inte något som några enskilda excentriker tror. Det är tvärtom någon som nära nog alla som forskar om frågorna är överens om.

Problemet är bara att hela mänskligheten lätt stryker med om man inte gör allt rätt på vägen. Det omfattar att ta ansvar för hur artificiell intelligens utvecklas i dag.

Tyvärr verkar de här frågorna vara alltför svåra för att de flesta ska orka ta till sig dem.

Foto: SVT

Så vad hjälper dansande robotar i Eurovision Song Contest?

Det gör inga underverk. Men det är tydligt i det här numret att det finns en djupare tanke bakom.

Alla insatser för att smyga in de stora framtidsfrågorna i det offentliga medvetandet tror jag är viktiga.

Läs mer: