Alla tittarsiffror: Så många såg Melodifestivalen 2019 – egentligen
Melodifestivalen 2019 

Alla tittarsiffror: Så många såg Melodifestivalen 2019 – egentligen

Nästan halva Sverige följde finalen av Melodifestivalen 2019 i lördags. Programmet hade en publik på drygt 4,5 miljoner människor.

Men hur kan det stämma? Tittarsiffran var ju bara drygt 3,6 miljoner.

Jo, Melodifestivalen sänds ju på fler ställen än i SVT1.

Jag har för första gången försökt lägga ihop pusselbitarna och summera publiken från alla sändningar, bland annat SVT Play och Sveriges Radio P4. Sedan har jag försökt sortera bort dubbletter, till exempel personer som sett direktsändningen på SVT1 och sedan sett programmet igen på SVT Play.

Då får jag fram en publiksiffra för finalen på 4 535 891 personer. Siffran bygger på en lång rad antaganden, men vi kan vara ganska säkra på att verkligheten inte avviker med mer än ungefär hundra tusen personer, åtminstone inte på nedsidan.

Den genomsnittliga publiken för de fyra deltävlingarna blir med det här sättet att mäta drygt 3,5 miljoner personer.

När jag mycket ungefärligt försöker filtrera bort sändningar som inte fanns för tio år sedan får jag fram att tittarsiffran i finalen på den tiden skulle behöva ha varit omkring 3,85 miljoner för att matcha dagens intresse. Det skulle ge årets final en placering strax över mitten i maratontabellen över finalsändningar i SVT1, som omfattar de senaste 25 åren. Modern mätning av tittarsiffror infördes 1994.

Melodifestivalen håller alltså ställningarna som årets största program, och finalen slår Kalle Anka på julafton, om man tar hänsyn till alla sändningar.

Historiskt sett har Melodifestivalen 2019 haft svaga tittarsiffror i SVT1, för andra året i rad. Ingångsnivån i deltävling 1 var 3,0 miljoner tittare, jämfört med 3,3 miljoner året innan. Programmet har fått bra kritik och låtarna har blivit större hits än kanske någon gång tidigare, så det är rimligt att börja med att söka förklaringen till nedgången på annat håll.

En delförklaring till det minskade tittandet på SVT1 torde vara att tittandet på SVT Play har tagit fart sedan förra året, och fler har valt att följa sändningen där. Men ökningen på SVT Play räcker inte för att nå upp till de siffror vi vant oss vid under Melodifestivalens mest framgångsrika år.

”Webbpublik”, den officiella tittarsiffran för Melodifestivalen i SVT Play, ligger år 2019 på omkring 150 000–200 000, vilket är en ökning med ungefär 50 % sedan förra året. Antalet starter är omkring det femdubbla mot måttet ”webbpublik”. Den uppspelade tiden för programmet på SVT Play har ökat med omkring 60 % sedan förra året och ligger på omkring 300 000 timmar (500 000 för finalen).

Många tittare var missnöjda med programmet 2018, och av tittarsiffrorna att döma hoppade en del av under programseriens gång. I år ser vi en liknande svagt fallande kurva, men det stora tappet efter program 1 förra året är talande. Då inledde Melodifestivalen programserien på 3,3 miljoner tittare, vilket var mer än året innan. Noteringen visar att potentialen var densamma som 2017.

2019 års tittarsiffror innehåller inget liknande plötsligt fall. Kanske har tittarnas upplevelse av 2018 satt avtryck även i år. Historiskt verkar det svaga året 2014 som jämförelse ha satt avtryck även efterföljande år.

John Lundvik tar emot Sångfågeln av fjolårsvinnaren Benjamin Ingrosso i finalen.

I linjegrafen ovan jämför vi också med Melodifestivalen 2017, då siffrorna var mycket starkare och jämnare. Detta trots att programmet – som leddes av Hasse Andersson, Clara Henry och David Lindgren – fick omfattande kritik av recensenterna.

Mycket tyder på att åsiktsglappet mellan tittarna och recensenterna är stort – vilket kanske är naturligt när samhället blir allt mer fragmentiserat. Alla som kritiserade programmet 2017 får nog helt enkelt ta till sig att tittarna i allmänhet inte delade deras uppfattning. Vi ska notera att Loreens medverkan höjde tittningen avsevärt i deltävling 4 och Andra chansen det här året.

Men med allt detta sagt kan man inte komma ifrån att Melodifestivalen hade en fallande trend i tittarsiffran i år. Allt tyder på att det fanns något i årets program som publiken inte riktigt trivdes med och som gjorde att vi gradvis tappade tittare. Att förstå sig på vad det kan ha varit är en föga avundsvärd uppgift som jag överlämnar till projektledningen, som förstås alltid gör en mycket omfattande utvärdering.

SVT1-sändningen är fortfarande det helt dominerande alternativet för de som tittar på Melodifestivalen.

Melodifestivalen sänds på många ställen utöver SVT1. Så här stora var de respektive sändningarna av finalen:

1. Tv-sändningen i SVT1 håller ställningarna ohotat med 3 614 000 tittare.

2. Största andrahandsalternativet är direktsändningen i radions P4, som har en genomsnittlig publik på nästan en halv miljon, med en uppskattning av FM- och digitallyssnare som löst ska motsvara tv-tittarsiffran. Under pågående sändning väljer omkring var annan person som lyssnar på radio att följa Melodifestivalen.

3. Den officiella tittarsiffran för huvudsändningen av finalen i SVT Play stod på 204 471 personer för några dagar sedan. Finalen kommer att finnas kvar fram till i höst och samla på sig tittare, men många av de tillkommande har nog redan sett programmet minst en gång.

4. Finalen sändes också i finska Yle Fem på tv och på webben. Resten av programserien sände de enbart på webben, med undantag för Andra chansen, som sändes direkt efter UMK, den finska melodifestivalen, i YLE 2. Jag har uppdaterat den här texten med deras tv-tittarsiffra för finalen, som var 91 000 (Melodifestivalfinalen var därmed veckans mest sedda program på Yle Fem). Jag har också med hjälp från Kari Voimalevittäjä Haakana på Yle fått klippstarter för webbsändningarna, som ligger på omkring 12 000 i snitt per program, och med en kvalificerad gissning har jag konverterat dessa till det svenska måttet webbpublik.

5. I finalen tillkom teckenspråkstolkning, som sändes i SVT24. Den här direktsändningen hade hela 98 000 tittare.

6. Härnäst i min uppskattning kommer all publik, personal och media som följde finalen på plats: omkring 28 000 personer.

7. Det finns också en hel del som får in SVT1 i Norge, Finland och Danmark och brukar se på Melodifestivalen den vägen. Dessa räknas vad jag förstår inte in tittarsiffran för SVT1, som bara mäter svenska tittare. Jag drar till med att 25 000 följde finalen genom SVT1 i våra grannländer.

8. Vissa följer också Melodifestivalen på lokal, både i Sverige och utomlands. Detta kallas på tv-språk public viewings. I Storbritannien finns flera visningsställen. Det brukar vara kö för att få komma in på Svenska kyrkans visningar i London. I Sverige har Melodifestivalklubben en visning av finalen där över hundra personer närvarar, och sändningarna går förstås att se på många uteställen. Jag chansar vilt på att 7 500 personer som inte fångas i några andra publiksiffror såg finalen på det här sättet, med en minskning till 4 000 i deltävlingarna och 2 500 i Andra chansen.

9. Teckenspråkstolkningen sändes också i SVT Play. Den tittarsiffran torde dock i det stora hela vara försumbar, säg 3 000.

10. Dessutom sändes finalen syntolkat i SVT Play. Även här gissar jag på 3 000 i publiken. Under deltävlingarna sändes syntolkningen i stället på SVT24.

11. Finalen sändes också i repris på SVT24 mitt i natten, men tittarsiffran var enligt mätningen under 500 personer och avrundad till 0. Enligt tablån skulle alla årets program också reprissändas i SVT1, men det finns inget spår av det i tablån för de aktuella dagarna eller i mätningarna av tittarsiffror.

Publiken i Friends Arena följer Lisa Ajax finalframträdande.

När jag har uppskattat Melodifestivalens publik har jag försökt ringa in hur många personer som tittat på programmet, och jag har alltså försökt rensa bort dubbletter, till exempel personer som tittat på SVT1 och sedan tittat en gång till på SVT Play.

Personer som enbart tog del av material med anknytning till Melodifestivalen via till exempel sociala medier eller gammelmedier är inte inräknade, så sammantaget bör avsevärt mer än halva befolkningen aktivt ha följt material från Melodifestivalen.

Det finns garanterat kunskapsbrister i min uppställning nedan, men i runda slängar bör slutsatserna vara rättvisande.

Publiksiffrorna för SVT, SVT Play och Sveriges Radio avser genomsnittlig publik. De visar alltså inte hur många som har tittat på någon del av programmet. Tittarsiffran för Eurovision brukar till exempel ligga på 200 miljoner men avser hur många som har tittat på någon del av sändningen.

Publiksiffran skulle med andra ord vara avsevärt högre om alla som till exempel har tittat på minst en minut av programmet hade räknats. Den högsta tittarsiffran för finalen var de 3 843 000 tittare som såg 15-minutersperioden i slutet av programmet.

Friends Arena fylls på inför finalen. Den utsålda arenan utgör omkring 0,6 % av föreställningens totala publik.

Alla tittarsiffror, antal röster och gåvor till Radiohjälpen

Här är uppgifterna från hela årets programserie. Preliminära och uppskattade siffror är kursiverade. Under ”uppskattad publik” har jag försökt sortera bort tittare som har sett programmet flera gånger genom att räkna ner vissa av siffrorna.

Finalen:

• Tittarsiffra SVT1: 3 614 000 (+1,77 % från 2018).
• Övriga publiksiffror: Direktsändningen i P4: 523 056. SVT Play: 204 471. Teckenspråkstolkningen SVT24: 98 000. Teckenspråkstolkningen SVT Play: 3 000. Syntolkningen SVT Play: 3 000. SVT1-tittare i grannländer: 25 000. Tv- och webbsändningen i finska Yle: 94 440. Reprissändningar i SVT: 0. Public viewings: 7 500. Arenapublik och -personal: 28 000. Totalt 4 600 467.
• Uppskattad publik: 4 535 891.
• Antar röster: 15 757 707 – rekord (+12,6 % från 2018).
• Gåvor till Radiohjälpen: 4 273 096 kronor.

Deltävling 1:

• Tittarsiffra SVT1: 3 046 000 (-7,78 % från 2018).
• Övriga publiksiffror: Direktsändningen i P4: 530 748. SVT Play: 210 911. Syntolkning SVT24: 9 000. Syntolkning SVT Play: 1 000. SVT1-tittare i grannländer: 20 000. Webbsändningen hos finska Yle: 5 572. Reprissändningar i SVT: 0. Public viewings: 4 000. Arenapublik och -personal: 9 450. Totalt 3 836 681.
• Uppskattad publik: 3 771 349.
• Antal röster: 7 158 323 – deltävlingsrekord (+8,17 % från 2018).
• Gåvor till Radiohjälpen: 573 040 kronor.

Deltävling 2:

• Tittarsiffra SVT1: 2 941 000 (+0,86 % från 2018).
• Övriga publiksiffror: Direktsändningen i P4: 369 216. SVT Play: 188 142. Syntolkning SVT24: 16 000. Syntolkning SVT Play: 1 000. SVT1-tittare i grannländer: 20 000. Webbsändningen hos finska Yle: 3 219. Reprissändningar i SVT: 0. Public viewings: 4 000. Arenapublik och -personal: 9 450. Totalt 3 552 027.
• Uppskattad publik: 3 498 332.
• Antal röster: 6 993 333 – näst högsta för en deltävling (+18,95 % från 2018).
• Gåvor till Radiohjälpen: 522 183 kronor.

Deltävling 3:

• Tittarsiffra SVT1: 2 900 000 (+2,47 % från 2018).
• Övriga publiksiffror: Direktsändningen i P4: 399 984. SVT Play: 168 960. Syntolkning SVT24: 17 000. Syntolkning SVT Play: 1 000. SVT1-tittare i grannländer: 20 000. Webbsändningen hos finska Yle: 2 418. Reprissändningar i SVT: 4 000. Public viewings: 4 000. Arenapublik och -personal: 7 200. Totalt 3 524 562.
• Uppskattad publik: 3 471 941.
• Antal röster: 6 305 045 (+30,49 % från 2018).
• Gåvor till Radiohjälpen: 662 869 kronor.

Deltävling 4:

• Tittarsiffra SVT1: 2 704 000 (-5,39 % från 2018).
• Övriga publiksiffror: Direktsändningen i P4: 423 060. SVT Play: 163 942. Syntolkning SVT24: 22 000. Syntolkning SVT Play: 1 000. SVT1-tittare i grannländer: 20 000. Webbsändningen hos finska Yle: 2 311. Reprissändningar i SVT: 6 000. Public viewings: 4 000. Arenapublik och -personal: 4 450. Totalt 3 350 763.
• Uppskattad publik: 3 297 401.
• Antal röster: 6 810 817 (+39,51 % från 2018).
• Gåvor till Radiohjälpen: 905 041 kronor.

Andra chansen:

• Tittarsiffra SVT1: 2 632 000 (+2,06 % från 2018).
• Övriga publiksiffror: Direktsändningen i P4: 453 828. SVT Play: 137 276. Syntolkning SVT Play: 1 000. SVT1-tittare i grannländer: 15 000. Tv- och webbsändningen i finska Yle: 76 410. Reprissändningar i SVT: 2 000. Public viewings: 2 500. Arenapublik och -personal: 5 450. Totalt 3 325 464.
• Uppskattad publik: 3 276 901.
• Antal röster: 6 007 515 (+20,58 % från 2018).
• Gåvor till Radiohjälpen: 949 238 kronor.

Övriga sändningar SVT1:
• Eftersnack finalen: 2 222 000.
• Dagen efter-programmet: 664 000.

Tittarsiffrorna för tv (broadcast) justeras upp för on demand-tittning i ett eller flera steg. De tittarsiffror som cirkulerar på nätet är ofta de preliminära uppgifterna. Siffrorna som jag listar här är de korrekta slutjusterade.

De mest sedda finalerna av Melodifestivalen

De mest sedda finalerna i Melodifestivalen i SVT1 sedan modern mätning infördes för 25 år sedan:

1. Melodifestivalen 2006: 4 240 000
2. Melodifestivalen 2000: 4 175 000
3. Melodifestivalen 2013: 4 150 000
4. Melodifestivalen 2012: 4 110 000
5. Melodifestivalen 2004: 4 105 000
6. Melodifestivalen 2005: 4 055 000
7. Melodifestivalen 2008: 4 045 000
8. Melodifestivalen 2007: 3 975 000
9. Melodifestivalen 2010: 3 870 000
10. Melodifestivalen 2001: 3 840 000
11. Melodifestivalen 2017: 3 825 000
12. Melodifestivalen 2003: 3 815 000
13. Melodifestivalen 2015: 3 770 000
14. Melodifestivalen 1996: 3 730 000
15. Melodifestivalen 2002: 3 720 000
16. Melodifestivalen 1994: 3 700 000
17. Melodifestivalen 2011: 3 670 000
18. Melodifestivalen 1995: 3 630 000
19. Melodifestivalen 2019: 3 614 000
20. Melodifestivalen 2009: 3 590 000
21. Melodifestivalen 2016: 3 565 000
22. Melodifestivalen 2018: 3 551 000
23. Melodifestivalen 1999: 3 210 000
24. Melodifestivalen 1997: 2 955 000
25. Melodifestivalen 1998: 2 880 000

Foton: Stina Stjernkvist/SVT
Grafik: Gustav Dahlander/SVT

Texten uppdateras om mer specifika uppgifter uppdagas.

English summary

The Melodifestivalen final had an audience the equivalent of half of Sweden. For the first time, here’s an attempt to sum up the number of persons in the audience for the different transmissions. Apart from the SVT1 broadcast, Melodifestivalen is webcast on SVT Play, transmitted live in Swedish Radio, sent in webcast and, for the final, broadcast by Finnish Yle and more.

The official SVT1 viewing figure for the final was 3.614.000, but the complete audience was rather something like 4.535.891. Sweden has a population of 10.18 million.

Se också:

Full analys: Alla röstningssiffror från Melodifestivalen 2019
Melodifestivalen på SVT Play

Historik:

Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2018
• Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2017
• Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2016
• Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2015
• Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2014
• Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2013
• Så var tittarsiffrorna i Melodifestivalen 2012