Reportage om Österåker friat i Granskningsnämnden
Österåker 

Reportage om Österåker friat i Granskningsnämnden

Kommungranskarnas reportage om Österåkers kommun som sändes tidigare i år väckte starka reaktioner. En person anmälde reportaget till Granskningsnämnden och anförde bland annat att reportaget stred mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden gör en annan bedömning och skriver följande i sitt beslut:

”Nämnden anser att företrädare för kommunen getts tillräcklig möjlighet att bemöta den kritik som riktades mot dem. Inslaget strider därför inte mot opartiskhetskravet.

Nämnden kan inte heller finna att vad anmälaren anför i övrigt medför att programmet strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.”