Nya UR Play följer i SVT Plays fotspår

UR Play Beta

Våra grannar på UR har nyligen släppt en beta-version av nya UR Play. Likt SVT Play använder sig den nya versionen av responsive design. Nytt är även att man nu tydligare skiljer på sina målgrupper och riktar sig till den intresserade allmänheten.

Så här säger Sara Johannesson, projektledare  på UR Interaktiva medier, om nya UR Play:

”Vi ville bygga en Play som tar sitt avstamp i vårt breda utbud. Tanken med tjänsten är att du lätt ska kunna hitta något som intresserar dig och att du ska kunna ta dig vidare till andra spännande program om intressanta ämnen. Nya UR play är responsiv och vi jobbar för fullt med att få den att fungera på så många plattformar som möjligt.”

UR Play Beta

UR Plays forum

Läsar- och artikelkommentarer är inte redaktionellt material

Kommentarerna är inte förhandsgranskade av SVT. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. Du måste följa SVT:s regler och villkor för kommentarer.

  • Bertil Hansson

     Hoppas ni inte inför den kodning som finns på nya beta-versionen av UR-play. Det fungerar inte på Samsung Smart-TV. Har även hört att det är problem med Philips TV.
    Behåll den gamla URplay så länge som möjligt.

  • Bertil Hansson

    Hoppas ni inte inför den nya responsiv tekniken som finns i UR Play beta. Den fungerar inte på Samsung smartTV. Behåll gamla UR play som fungerar.