Stora skillnader i betyg mellan flickor och pojkar

Här borde det ligga en video inbäddad från SVT Play men det verkar som videon inte finns längre.

Bara i sju av landets kommuner hade pojkarna i årskurs 9 bättre genomsnittligt meritvärde i slutbetygen än flickorna 2011. Det visar en granskning som Svt gjort. Och om man räknar samman meritvärdena för pojkar och flickor under de senaste tre åren finns det ingen kommun i Sverige där pojkarna har fått högre genomsnittligt meritvärde än flickorna.

I Tomelilla kommun är den sammanräknade procentuella skillnaden störst, flickorna har i snitt fått nästan 22 % högre meritvärde än pojkarna.
Skolreportern Ann Wollner tog med sig SVT Pejls statistik och åkte till en skola i Tomelilla för att försöka förstå varför flickorna får så mycket högre betyg än pojkarna där.

Skolan fick i den senaste tillsynsrapporten från Skolinspektionen kritik för att skillnaderna är omotiverat stora. Men skolledningen ser inget behov av åtgärder riktade mot pojkarna som grupp.
- Vi gör som de flesta skolor och försöker individanpassa undervisningen, säger rektor Richard Löfgren. Vi vet att det som händer i klassrummet har avgörande betydelse och försöker göra undervisningen utmanande och stimulerande. För alla.

Klicka på kartan för en interaktiv version

Här bredvid hittar du en karta över landets 290 kommuner. Ju mörkare den blåa färgen är, desto större är den procentuella skillnaden (den sammanlagda för alla tre år) mellan flickor och pojkars genomsnittliga meritvärden i kommunen.

Medverkande i inslaget är:
Reporter: Ann Wollner
Elev: Hilda Lindgren
Elev: Sebastian Lundgren
Elev: Adam Gustafsson
Lärare: Susanna Damm
Rektor: Richard Löfgren
Research: Linnea Heppling

  • Anonym

    Jag har engagerat mig ett tag i betygsproblemen i skolan som medför att endast 34% av de som antages till Universitet och Högskolor är MÄN – dvs 66% antagna är KVINNOR. Orsaken är att killarna diskrimineras systematiskt i betygshänseende i både grundskolan och gymnasiet. ett annat tecken på denna diskriminering är alla skolbränder.

    Skolverkets egna utredningar visar att killarna får systematiskt 10% lägre betyg i skolan vid SAMMA prestation i de centrala proven jämfört med tjejer och invandrare.Orsaken är politisk klåfingrighet med syfte att gynna fler kvinnor i högre utbildningen vilket hörsammats av allt fler lärare. 50/50 räcker inte. Nu klarar man inte sätta stopp.

    Fler killar måste läsa upp för att nå sitt förstaval. Fler tjejer än killar når sitt förstaval. Fler tjejer klarar komma in på gymnasiet. Fler tjejer kommer in på Universitet och Högskolor i omgång 2.

    I praktiken diskrimineras därför ALLA killar.

  • Anonym