21 polismyndigheter kan bli en enda

Här borde det ligga en video inbäddad från SVT Play men det verkar som videon inte finns längre.

I dag föreslår en parlamentarisk kommitté att dagens 21 länspolismyndigheter görs om till en nationell myndighet. Men det räcker inte för att lösa de stora problem som polisen har, anser experter som Svt har talat med.

Det beskrivs som en av de största förändringarna av svensk polis sedan 1960-talet.

21 länspolismyndigheter ska bli 1 – och därmed också Sveriges största myndighet.
Bakgrunden är bland annat kritik mot att polisen inte klarar upp tillräckligt många brott och att skillnaderna mellan de olika länspolismyndigheterna i landet är för stora.

Stora regionala skillnader
2010 lyckades Stockholmspolisen bara knyta en misstänkt till brottet i 15 procent av alla anmälda brottsärenden, en personuppklaring som är den lägsta i landet. Lågt ligger också polismyndigheten i Skåne län med 17 procent.
Polisen i Värmland och Gävleborgs län däremot toppar statistiken. De länspolismyndigheterna klarade upp 23 respektive 24 procent – eller nästan vart fjärde brott.
Jämför vi enskilda brottstyper är skillnaderna ännu större, skillnader som dessutom är svåra att förklara.

Ny myndighet föreslås i dag
I dag lämnar Polisorganisationskommittén, med deltagare från samtliga riksdagspartier, över sina förslag till regeringen om hur polisen ska bli bättre. Dagens 21 länspolismyndigheter ska enligt förslaget samlas i en enda nationell organisation, bland annat för att göra polisen mer flexibel och mer lättstyrd än i dag.

Det finns en bred politisk enighet om att polisen behöver centraliseras och flera experter inom kriminologi stödjer omorganisationen. Men Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet, varnar samtidigt för alltför stora förväntningar på omorganisationen.
- Det viktiga är att den här reformen,  som förmodligen behövs, inte gör att allt annat nödvändigt förändringsarbete inom polisen upphör. För man kan inte förvänta sig att den här reformen i sig kommer att råda bot på de mycket allvarliga problem som polisen har i dag, säger Jerzy Sarnecki.
Vad är det mer som behövs?
- Bättre uppföljning, bättre utvärdering, större öppenhet för kritik och att omsätta de många goda idéer som finns inom både forskning och beprövad erfarenhet, säger Jerzy Sarnecki.