Frustrerade brottsoffer tar lagen i egna händer

Sven-Erik Alhem på Brottsofferjourernas riksförbund bekräftar att frustrationen hos brottsoffer är stor.
Sven-Erik Alhem på Brottsofferjourernas riksförbund bekräftar att frustrationen hos brottsoffer är stor.

 

I vår databas är människors besvikelse över polisen stor. Vi har talat med tio personer som uppger att de tagit lagen i egna händer – och fler som är beredda att göra det – nästa gång de drabbas av brott.

Många av de personer som har kontaktat oss med berättelser om hur de har behandlats av polisen efter ett brott beskriver en stor frustration; ilska över att deras fall inte har tagits på allvar, att det har lagts ner eller att det inte har utretts tillräckligt.

Många känner sig också otrygga när de upplever att de inte kan räkna med polisen efter ett brott. En stor andel upplever inte att rättvisa alls har blivit skipad, och vissa vill inte kontakta polisen igen.

I dag finns möjligheten att vända sig till privata säkerhetsföretag för att få hjälp med brottsutredningar, en möjlighet som både företag och privatpersoner numera tar. Men i vår kartläggning hittar vi också exempel på människor som är beredda att gå längre för att få upprättelse och känna sig trygga igen.

Efter ett överfall hemma som lades ner medger Sören i Norrbotten att han köpt ett vapen illegalt.

”Gällande polisens agerande mot mig så finns det inget förtroende alls till polismyndigheten. Jag har tagit lagen i egna händer och beväpnat mig. Det har jag ärligt talat om för dem.”

 

I Värmland sov Pernilla med yxa under sängen efter ett inbrott men efter ointresse från polisen sålde hon till sist sin älskade stuga.

”Tyvärr är det lätt att fastna i rädsla o otrygghet trots att det ”bara” är ett inbrott. … Det tog flera år för mig att få ordning på nattsömnen. Skulle inte ha en chans om någon vill mig illa och att då inte heller kunna lita på polisens engagemang känns för jävligt. … Men ska man behöva ta lagen i egna händer och beväpna sig för att det ska funka?”

 

Henrik i Skåne bestämde sig också för att flytta efter trakasserier med rasistiska förtecken som polisen inte kunde utreda. Han har slutat att kontakta polisen.

”..mitt råd till alla som drabbas är att ta saken i egna händer. Strunta i kameraförbud, sätt upp en väl fungerande kamera så du har svart på vitt (eller helst i färg) på vem som är förövaren. Blanda inte in polisen alls, då finns bara risk att du själv blir åtalad.”

 

Sven-Erik Alhem, förbundsordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund, bekräftar att frustrationen är stor mot polisen just nu, och han vittnar också om människor som berättar för Brottsofferjourerna att de själva tagit initiativ till utredningsåtgärder eller  i något fall till och med övervägt att ta lagen i egna händer. Men han tillägger också att det förekommer att människor uttrycker sig positivt om hur de blivit behandlade av polisen. Sven-Erik Alhem tycker att reaktionerna tyder på väldigt olika bemötanden mot brottsoffer i olika delar av landet.

- Jag har svårt att uttala mig om ifall missnöjet med polis och åklagare ökar, men många är besvikna på polisen och åklagarna. En absolut förutsättning för att ett brottsoffer ska få rätt är att utredningskvaliteten är hög. Till exempel att utredningen bedrivs skyndsamt.

Han säger också att även om fallet inte leder fram till en fällande dom så kan brottsoffer ändå vara nöjda med polisen, så länge de upplever att polisen har en hög ambitionsnivå.

- Den som har pengar kan gå till företag som kan hjälpa dem med vissa utredningsåtgärder som ett komplement, men för den som inte har råd återstår att acceptera situationen. Vi råder alla som är missnöjda med beslut av polis eller åklagare att begära överprövning, vilket är kostnadsfritt. Att gå så långt att ta lagen i egna händer avråder vi självfallet alltid ifrån, säger Sven-Erik Alhem.