Därför talar Borg om höjd skatt

Finansminister Anders Borgs utspel i Agenda på söndagskvällen att han kan tänka sig att höja skatten kan få stor betydelse för valrörelsen. Frågan är hur Socialdemokraterna hanterar denna nya position. S-strategin har ju hittills varit att angripa regeringen för de skattesänkningar den planerar och ställa dessa mot egna välfärdssatsningar.

Egentligen är regeringens nya besked fullt logiskt. På Moderaternas partistämma i höstas talade både Reinfeldt och Borg om ett skattestopp. Nu tar de ytterligare ett steg och talar om möjligheten att höja skatten. Manövern är ett uttryck för alliansregeringens teknik att följa opinionen, eller som man också kan uttrycka saken, att vända kappan efter vinden. Det här var också en av förklaringarna till alliansens segerval 2010.

Trots fyra års regeringsinnehav gick alliansregeringen fram i valet 2010. Fler väljare röstade på de borgerliga partierna än i valet 2006. Men inte för att valmanskåren gick åt höger. Tvärtom, valmanskåren gick åt vänster, visar valstudier i boken Nya svenska väljare (2013) av statsvetarna Sören Holmberg och Henrik Oscarsson.

Vad är då förklaringen till att alliansregeringen trots vänstervinden i opinionen kunde vinna valet? Det finns förstås flera förklaringar, men en är att alliansregeringen följde med opinionen under förflyttningen vänsterut, bland annat genom att tala mer om välfärd och inta en mer kritisk hållning till privata företag inom vård, skola och omsorg.

Den här resan har fortsatt under den här mandatperioden och den illustrerades tydligt när finansminister Anders Borg (M) drabbade samman med socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson i SVT Agenda på söndagskvällen.

Efter att ha sänkt inkomstskatten med 12 miljarder kr den 1 januari i år och kämpat i riksdagen under hela hösten för ytterligare en skattesänkning på 3 miljarder kronor förklarade nu Anders Borg, som om det vore den naturligaste sak i världen, att det råder stopp för skattesänkningar. Statens ekonomi är så ansträngd att regeringen t o m överväger skattehöjningar för att finansiera vissa satsningar på utbildningssystemet, var Anders Borgs besked.

Bakgrunden är förstås att de opinionsundersökningar som görs visar att väljarna inte är särskilt intresserade av fler skattesänkningar. Då anpassar sig alliansregeringen efter detta. Att det bara gått några månader sedan Anders Borg argumenterade för sänkt skatt spelar ingen roll. Syftet är att lägga sig närmre Socialdemokraterna i en fråga där alliansregeringen just nu bedömer att Socialdemorkaterna har väljarnas stöd. Genom den nya argumentationen försöker Borg dessutom vrida ett vapen ur händerna på den rödgröna oppositionen.

Socialdemokraterna gick ju till hårt angrepp på regeringen under partiledardebatten för det växande underskottet i de offentliga finanserna. Sverige är på väg i samma riktning som Spanien och Grekland, menade gruppledaren Mikael Damberg (S). Oavsett hur det är med detta riskerar dessa angrepp, om de fortsätter, att skada finansministerns trovärdighet bland väljarna. Det vet Socialdemokraterna och det är därför de lyft frågan. Anders Borgs utspel på söndagskvällen om att regeringen kan tänka sig att höja skatten för att klara behoven inom utbildningssystemet ska därför också ses som ett svar på denna kritik.

Skattedebatten i valrörelsen kan dock bli problematisk för alliansen efter dagens utspel. Mycket av strategin mot de rödgröna partierna bygger ju på kritik om stora skattehöjningar. Anders Borg försökte på söndagskvällen beskriva skillnaden mellan de skattehöjningar regeringen kan tänka sig och de skattehöjningar de rödgröna partierna har presenterat, men det är inte alldeles säkert att väljarna tar till sig den argumentationen.

Läsar- och artikelkommentarer är inte redaktionellt material

Kommentarerna är inte förhandsgranskade av SVT. Den som kommenterar är själv juridiskt ansvarig för innehållet i kommentaren. Du måste följa SVT:s regler och villkor för kommentarer.

 • Daniel Axelsson

  Så är Moderaterna ett ansiktslöst parti när väljarna börjar tveka?

 • Salomon August

  ”Jag skulle fortsatt prioritera utbildning, infrastruktur, forskning och kanske vissa aktiveringsåtgärder, inte minst för nyanlända i Sverige.” -Anders Borg

  Invandringen kommer ruinera oss

  • Daniel Axelsson

   ”Invandringen kommer ruinera oss”
   Tror knappast att det du talar om kommer hända oss likt vad européerna gjorde mot indianerna på 1700-talet. Ska vi få slut med blodbadet behöver vi fylla på med vanligt vatten istället.

   • chainmail

    Vad menar du med detta? Vad har indianer på 1700-talet med detta att göra?

 • oskar

  Ja nu när det inte gick att köpa röster med skattesänkningar så vänder man kappan efter vinden.
  Reinfeldt kanske filar på en ny bok om det ”vakna folket”

 • R.

  Det här är ett strategiskt utspel från moderaterna. Alliansregeringen har visat sig att den fungerar såhär. S kan vinna de här debatterna om de bara utökar beskrivningen av förändringarna som skett i Sverige under Fredrik Reinfeldt och Anders Borg. Skatterna har redan sänkts med 140 miljarder – statens finanser är försatta i stora underskott. Vad har konsekvensen blivit av den här politiken? Det är där S ska rikta in sig. Vad har hänt med Sverige under den tid Reinfeldt drivit landet. I vilken riktning har Sverige utvecklats. Är befolkningen nöjd med utvecklingen? Vill befolkningen ge Reinfeldt 4 år till för att de går ut och säger att de i ett läge när statens finanser visar på mycket stora underskott, och efter att i stort sett hela samhället vänt sig emot ytterligare skattesänkningar, så gör moderaterna ett utspel där de har tvingats backa. Det är totalt och helt orimligt och omöjligt för moderaterna att i det läget som Sverige befinner sig gå till val på ytterligare skattesänkningar – då skulle de bara kunna behålla 15% väljarstöd av kärnväljarna.

  Hur ser det ut inom välfärden, inom vården och skolan, hur ser det ut på bostadsmarknaden, med bostadsköer över hela landet som skjutit i höjden sedan Reinfeldt satte sig vid makten. Sociala skyddsnät som försätter sjuka människor i ständig ekonomisk oro. Arbetslösa som behandlas som tredje klassens medborgare, där regeringen utgår ifrån att en person som blir av med jobbet inte vill ha något nytt och att därför ersättningen ska vara låg. Rädslan för fattigdom och utslagning ska leda till att arbetslösa söker jobb och att personer som kämpar med sjukdomar och handikapp ska se att det straffar sig att inte klara ett jobb.

  Är svenska befolkningen glad över det systemskifte som successivt drivs igenom i Sverige.

  Allt handlar inte om skatter. Det är dags för S att inse att de måste växla upp och tydliggöra skillnaderna för vilket samhälle Sverige utvecklats till och kommer fortsätta att utvecklas till med högerpolitik. S måste börja tala om samhällsutveckling och medmänsklighet och människosyn. I det senare har moderaterna under 8 år visat vad de står för.

 • chainmail

  Men är detta hela sanningen? Att man kan tänka sig att höja skatten för att väljarna vill detta?

  Det är väl snarare så att statsfinanserna går med stora underskott trots utförsäljningar av lönsamma tillgångar. Dessutom har vi drabbats av stora försämringar av välfärd och samhällsservice både avseende kvalitet och direkta nedskärningar. Pensionerna sänktes exempelvis fr o m nyår, försvaret är så nedrustat att det inte fyller någon funktion osv…

  Varför är Knutsson inte hederlig nog att nämna elefanten i rummet?

  • makrill

   Vid lågkonjunkturer så går staten med underskott. De insatser som alliansen först och främst gjort är att se till att arbetslösheten är på samma nivå som när de tog över. Ungdomsarbetslösheten är tom lägre nu än då. Då rådde det dessutom en högkonjunktur. 2009 tappade vi 10% av vår export beroende på den globala krisen. Vår handel består till 50% av utrikeshandel. Arbetslösheten prognpstiserades till att bli 12 %. Den blev ca 10%. Ungdomsarbetslösheten stack iväg till 30% för att sjunka till 18,6% oktober 2013. November steg den till 22 då flera slutar sina utbildningar och anmäler sig till arbetsförmedlingen som arbetssökande. naturligt med andra ord. Detta sjunker under våren. Skatteintäkterna har dessutom ökat även om man tar hänsyn till den demografiska utvecklingen.

   Det är inga försämringar i vården. Regerinegn har nämligen inrättat två nya myndigheter som ska tillsyna välfärden. Behandlingshem för barn och unga tillsynas numera två gånger om året. Tillsynen har förstärkts och det har blivit fler verksamheter än tidigare som tillsynats och fått kritik. Detta är en förutsättning för att kunna vidarutveckla välfärden. Vi ska komma ihåg en sak att svenska folkets förtroende för välfärden sjönk som mest mellan 1996-2006 och mest i europa. Något var tvunge att göras. De brister som man idag finner fanns tidigare men uppdagades inte då tillsynen var nedprioriterad..
   .
   Så här sa förenade socialchefer 2004 till Morgan Johansson (s) dåvarande socialminister
   ”Vi ser en hårdnande attityd till människor som har det svårt. Vi kan inte stillatigande se på när detta sker.
   Vi – medlemmar i Föreningen Sveriges Socialchefer – vill på detta sätt reagera och kräver att samtliga berörda – myndigheter, kommuner, regering och riksdag för en heltäckande diskussion om åtgärder som både är framåtsyftande och rehabiliterande och inte hemfaller åt populistisk retorik föranledda av kvällstidningarnas braskande rubriker.”

   I en annan artikel samma år sa de så här till honom att även rikspolitiker måste våga välja i en artikel
   ”Därför behövs en genomgripande socialpolitisk prioriteringsdebatt, där både den centrala och lokala politiska nivån aktivt deltar och tar sitt politiska ansvar. Det går inte att fortsätta att försöka tvinga tjänstemännen att trolla med knäna och låtsas att alla får insatser utifrån behov och till hög kvalitet, när de ekonomiska förutsättningarna inte tillåter det.
   Vi blir alltfler som ställer kravet på dig, Morgan Johansson: Tillsätt en prioriteringsutredning! Vi deltar gärna i den.”
   Morgan Johansson hänvisade tillbaks dem till kommunerna då det var de som hade mandatet att besluta om hur resurserna skulle fördelas i kommunen.

   • chainmail

    Inga försämringar i vården? Det är ju precis det som är. Läste så sent som idag om en cancersjuk trebarnsmor som trots särskilt aggressiv hudcancer får stå tillbaka i vårdkön beroende på att det är fler som ska ha vård (läs invandrarna prioriteras). http://avpixlat.info/2014/01/20/svensk-trebarnsmamma-nekades-cancervard-illegala-och-gangkriminella-prioriteras/
    Angående sjukskrivningar har vi ju under ministärerna Reinfeldt I & II kunnat läsa hur svårt cancersjuka svenskar jagats ut i arbetslivet när tjänstemän i F-kassan som aldrig mött patienterna ska avgöra om de är sjuka eller inte…

    De här två myndigheterna betyder inget, de är bara tillsatta för syns skull. Det som däremot blivit större under Reinfeldt är den offentliga sektorn men inte den som gagnar oss svenskar utan Migrtatiosnverket och Arbetsförmedlingen i tillägg till alla utredningar och myndigheter. Inte sedan Olof Palme har offentlig sektor vuxit så enormt och gett så lite tillbaka… Paradoxalt när det är en sk moderatledd regering som har spenderbyxorna på.

    Hur är det nu med pensionerna? De sänktes från nyår.
    Nej, man kan konstatera att allt blivit sämre under Reinfeldt, han kör landet i ruin med sin fanatiska massinvandring av ointegrerbara välfärdsmigranter (inte ens 5% är flyktingar enligt FN:s flyktingorgan UNHCR).

    • makrill

     Själv har jag en god vän som dog i vårdkön 2003. ”Angående sjukskrivningar har vi ju under ministärerna Reinfeldt I & II kunnat läsa hur svårt cancersjuka svenskar jagats ut i arbetslivet när tjänstemän i F-kassan som aldrig mött patienterna ska avgöra om de är sjuka eller inte. Då skulle du se det socialdemokratiska statsrådet svarade när en fråga kom när försäkringskassan tvingade ut cancersjuka på arbetsmarknaden……

     Så här sa förenade socialchefer 2004 till Morgan Johansson (s) dåvarande socialminister
     ”Vi ser en hårdnande attityd till människor som har det svårt. Vi kan inte stillatigande se på när detta sker.
     Vi – medlemmar i Föreningen Sveriges Socialchefer – vill på detta sätt reagera och kräver att samtliga berörda – myndigheter, kommuner, regering och riksdag för en heltäckande diskussion om åtgärder som både är framåtsyftande och rehabiliterande och inte hemfaller åt populistisk retorik föranledda av kvällstidningarnas braskande rubriker.”

     ”De här två myndigheterna betyder inget, de är bara tillsatta för syns skull” det är ju de som lyft upp välfärdsfrågorna genom att de idenfierar de brister som man inte såg förut då tillsynen var nedprioriterad.
     Sveriges förenade socialchefer sa följande till 2004 till den s-styrda regeringen
     ”Därför behövs en genomgripande socialpolitisk prioriteringsdebatt, där både den centrala och lokala politiska nivån aktivt deltar och tar sitt politiska ansvar. Det går inte att fortsätta att försöka tvinga tjänstemännen att trolla med knäna och låtsas att alla får insatser utifrån behov och till hög kvalitet, när de ekonomiska förutsättningarna inte tillåter det.
     Vi blir alltfler som ställer kravet på dig, Morgan Johansson: Tillsätt en prioriteringsutredning! Vi deltar gärna i den.”
     Morgan Johansson hänvisade tillbaks dem till kommunerna då det var de som hade mandatet att besluta om hur resurserna skulle fördelas i kommunen.

 • Sibylla28

  Utbildning och sjukvård är viktig . Magdalena Andersson börjar bli som Thomas Östros var vid förra valet ,gnälla .Sossar ska ju sitta i samma regering som vänsterpartiet och MP . Hur ska dom komma överens?.MP vill höja skatter på bensin osv . Vänster vill inte ha företag som går med vinst ?

  • R.

   Vänstern vill att skattepengar som är avsedda att gå till välfärden, också går till välfärden. Den debatten kan inte högern vinna med sakliga argument. Det märks lite för mycket på argumentet du lägger fram här ovan.

   • makrill

    Det gör den också. Det finns inget som tyder på att vinsterna varit på ett sådant sätt att det påverkat vården, skolan och omsorgen. Samma brister finns nämligen i de offentliga. Lite märkligt när kommuner har ökat sin förmögenhet de senaste åren med 40 miljarder och gick med överskott om 25 miljarder 2012. Vilka prioriteringar gör lokalpolitikerna?

  • makrill

   LO öppnar ju nu för vinst i välfärden. De vet att om man nu går vänstern till mötes så försvinner en massa arbetstillfällen och då bland deras medlemmar. Tänk att de nu i elfte timmen har kommit på att de har medlemmar i privata välfärdsföretag

   • R.

    Såhär skriver LO: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18207850.ab

    När regeringen inte räknar upp statsbidragen resulterar det i att kommunerna får bära en allt större ekonomisk börda. Tillskott i landstingens under några år är engångsutbetalningar från AFA som är kopplat till sjukskrivningar.

    Att du inte ser situationen i skolorna där segregationen har ökat något enormt med friskolereformen, vilket leder till omfattande problem för barn som redan i skolorna hamnar i segregation. Vården och omsorgen där personal går på knäna. Det ser också illa ut i många kommuner. Ekonomiskt utsatta kommuner klarar inte att lösa det här på egen hand. Staten måste ta ett större helhetsansvar. Det är något regeringen Reinfeldt inte vill ta. Hela tiden vill den här regeringen skicka över ansvaret på någon annan. Det som varit intressant för Reinfeldt har varit skattesänkningar. Det har under hans 8 år vid makten alltid haft högst prioritet – förutom när det blir valår, då vänder de kappan efter vinden för att de vet att de inte har något stöd för de värderingar och den ideologi de bygger sin politik på. Det är också därför moderaterna håller på att ändra loggor och namn. De vet att väljarna inte uppskattar värderingarna de står för, då försöker de göra om förpackningen.

    Arbetslösheten sjönk mellan 2005-2008. Reinfeldt satte sig i regeringsställning när arbetslösheten sedan länge varit på väg ner, och sjukskrivningarna varit på väg ner sedan 2003.

    • makrill

     Det är heltriktigt att arbetslösheten sjönk mellan 2005-2008 men du glömmer en liten detalj och det var 2008/09 den globala världskrisen kom och det syns på arbetsmarknaden. Den gick ner till 6,1 2008 tror jag. Om du läser mitt inlägg så ser du att. Vi är ett mycket exportberoende land och det märks på arbetsmarknaden. Att socialdemokrater inte förstår att de hade bättre förutsättningar än vad alliansen har är en gåta. Sen vad gäller kommunernas resurser så har deras förmögenhet ökat under alliansens tid samt att de har gått med stora överskott. Du säger att ”Hela tiden vill den här regeringen skicka över ansvaret på någon annan”. Det var det precis som Morgan Johansson gjorde 2004.

     Så här sa förenade socialchefer 2004 till Morgan Johansson (s) dåvarande socialminister
     ”Vi ser en hårdnande attityd till människor som har det svårt. Vi kan inte stillatigande se på när detta sker.
     Vi – medlemmar i Föreningen Sveriges Socialchefer – vill på detta sätt reagera och kräver att samtliga berörda – myndigheter, kommuner, regering och riksdag för en heltäckande diskussion om åtgärder som både är framåtsyftande och rehabiliterande och inte hemfaller åt populistisk retorik föranledda av kvällstidningarnas braskande rubriker.”

     I en annan artikel samma år sa de så här till honom att även rikspolitiker måste våga välja i en artikel
     ”Därför behövs en genomgripande socialpolitisk prioriteringsdebatt, där både den centrala och lokala politiska nivån aktivt deltar och tar sitt politiska ansvar. Det går inte att fortsätta att försöka tvinga tjänstemännen att trolla med knäna och låtsas att alla får insatser utifrån behov och till hög kvalitet, när de ekonomiska förutsättningarna inte tillåter det.
     Vi blir alltfler som ställer kravet på dig, Morgan Johansson: Tillsätt en prioriteringsutredning! Vi deltar gärna i den.”
     Morgan Johansson hänvisade tillbaks dem till kommunerna då det var de som hade mandatet att besluta om hur resurserna skulle fördelas i kommunen.

     Över 200 kommuner har under alliansens tid höjt skatterna.
     vad gäller friskolereformen finns det inget hinder för föräldrar oavsett inkomst att välja skola. De reformer som alliansen har gjort menar Lärarnas riksförbund att man inte ännu se något resultat av då det gått för kort tid. Raset i skolan började 2000. Svenskarna förtroende för välfärden sjönk som mest mellan 1996-2006 och det var det största förtroenderaset i europa. Vilka satt vid makten då. Som du ser klgomål på att personal går på knäna så gjorde de det med även under S tid. med de uppgifter jag lämnat nu så är jag oroad över att minnet är kort hos oss.

     Jag håller med dig om att staten ska ta ett större helhetsanvar kanske till och med se till att lägga ner landstingen och istället lägga det under socialförsäkringen.

     • R.

      Jag hoppas verkligen att du inte är en av de här personerna som tror sig sitta inne på sanningen och som har svårt att förstå att verkligheten många gånger är långt mer komplicerad än vad det kan framstå i teorin. Du skriver såhär ”Om du läser mitt inlägg så ser du att. Vi är ett mycket exportberoende land”

      Du utgår ifrån att jag inte vet det? Är det en nyhet för dig som du ska förmedla för andra som du tror inte känner till det? Du har nog inte lyssnat mycket på S, och framförallt inte på Löfven och du har fått för dig att det här är något de inte förstår det.

      Det är sant att attityden mot människor, framförallt sjuka och arbetslösa, sedan länge har varit hård. Att det var mycket tufft redan 2004. Sedan kommer Reinfeldt till makten. Sjuka och arbetslöshet som redan har haft det mycket tufft får det ännu värre. Något inte många kunde föreställa sig 2006. Reinfeldt har visat under de åren han suttit vid makten hur illa han tycker om sjuka och arbetslösa. Det är skrämmande när man ser hur människor far illa och att pressen bara har ökat sedan Reinfeldt kom till makten.

      Raset i skolan har skett successivt efter de reformer som drevs igenom på 90talet, privatiseringar, marknadslösningar och decentraliseringar. Kommunaliseringen av skolan kan man verkligen ifrågasätta. Men jag tror knappast att FP, när de talar om förstatligande av skolan tänkt sig att flytta över det ekonomiska ansvaret till staten. Det är sannolikt populism som kommer från Björklund när han pratar om förstatligande av skolan. Friskolor är privata – dessa kommer inte bli statliga.

      Det är mycket som har gått snett i Sverige och det behövs en ordentlig översyn över hela välfärden. Idag är det skolan som är på tapeten. Sjukvården och omsorgen borde vara lika mycket uppe för debatt för att hitta lösningar för personal och funktionssätt. Politiker måste inse att marknaden inte kan lösa det här. Där är förtroendet till att de borgerliga partierna ska klara av att ställa de frågor som utmanar hela deras ideologi lågt.

     • makrill

      För det första så har lärarnas riksförbund sagt att alliansens reformer inte gett utslag ännu då det gått för kort tid. Du anklagar mig för att jag tror mig vara en person som sitter inne med sanningen. Läser man dina inlägg så får man ju för sig att du tror dig vara en sådan person.

      Du säger följende ”Du utgår ifrån att jag inte vet det? Är det en nyhet för dig som du ska förmedla för andra som du tror inte känner till det? Du har nog inte lyssnat mycket på S, och framförallt inte på Löfven om du har fått för dig att det här är något de inte förstår” Om nu Sverige förlorade 10 % av sin exportmarknad pga av den globala krisen så sätter det sina spår på arbetsmarknaden. Problemet är att du jämför S siffror på arbetslösheten då det rådde högkonjunktur med alliansen när det råder en kraftig lågkonjunktur! För att kunna jämföra måste man även ta in denna aspekt. Det gör varken du eller Löfvén. Då undrar man om ni förstår att vi är beroende av vår exportindustri. Ungdomsarbetslösheten är i samma nivå den har tom med varit lägre än när S styrde trots HÖGKONJUNKTUR. Sen anser jag att Friskolereformen är bra därför föräldrar får avgöra vilken skola barnen ska gå i. Du däremot anser att föräldrar inte har den kompetens att de kan avgöra vilken skola som är bäst för just deras barn. Det vet socialdemokraterna bättre tydligen. Så här fungerar friskolereformen:
      jag kan idag inte förstå den negativa kritik som några ger uttryck vad gäller friskolereformen. Man påstår att denna reform tar resurser från den kommunala skolan. Vidare påstår man att den inte heller förbättrat skolans reslutat.

      Innan man kommer med sådan kritik måste man ju i realitet se att det inte är kommunerna som avgör vem som ska gå i friskola eller den kommunala. Det ansvaret har ju faktiskt föräldrarna. Det är inte dyrare för föräldrarna att ha sina barn i friskola eller den kommunala. Den budgeterade posten som barnet har i den kommunala skolan flyttas ju över till friskolan vilket är utmärkt enligt mitt sätt att se. Om vi jämför med England så får ju föräldrar betala till privatskolan ur egen ficka samtidigt som de via skattsedeln betalar till den kommunala. Det är förkastligt enligt min mening. Det innebär ju att den kommunala skolan inte behöver se över sin verksamhet varför föräldrar tar sina barn ur skolan och väljer privata alternativ. De får ju ändå samma pengar. Syftet med friskolereformen är ju att den kommunala tappar resurser därför att föräldrar väljer andra alternativ. Den kommunala skolan måste därför se över sin verksamhet och på så vis få föräldrar att välja den kommunala. Man kan också ur ett jämställdhetsperspektiv och rättviseperspektiv se att föräldrar oavsett socialgrupp har råd att välja skola vilket inte är fallet i England. Så istället för att kritisera friskolereformen bör ju man fråga sig hur kommer det sig att flera föräldrar väljer bort den kommunala skolan till förmån för friskolan? Det är det diskussionen som ledning i skola och politiker ska ta istället för att kritisera friskolereformen. Sånt får ju skolinspektionen kontrollera genom sin tillsyn att skolorna håller måttet. Det är föräldrarna som ska avgöra vilken skola som är bäst för barnet inte politikerna.

      Välfärden ska vara offentligt finansierad. j

     • R.

      Vad gäller skolan så är det viktiga att baren får en bra start, och att segregation motverkas. Den här regeringen har haft snart 8 år på sig att göra något åt det här. Den väg Sverige slagit in på, där regeringen förlitat sig på att marknaden ska lösa allt mer, den tror jag inte alls på. Jag delar inte sittande regerings värderingar, människosyn, ideologi. För 20 år sedan hade vi också en borgerlig regering. I Sverige har det sedan skett en förskjutning där S också har ett mycket stort ansvar, där S har låtit sig påverkas av borgerlig opinionsbildning. Nu börjar allt fler se konsekvenserna av det borgerliga experimentet. Därför tänker moderaterna gå till val på att försöka framställa sig ännu mer som socialdemokrater, för att de vet att väljarna inte uppskattar moderaternas grundvärderingar och moderaternas samhällssyn.

      Vad gäller friskolereformen så missar du – medvetet eller omedvetet – att det är den största bidragande orsaken till den allt mer ökande segregationen i skolorna. Segregation som redan startar i skolorna är något som blir mycket dyrt för hela samhället. Det blir de svagaste familjerna, de som har de svagaste resurserna, som blir förlorare. Det förlorar hela samhället på. Det här kan inte vara svårt att förstå om du tänker till lite. Ta exemplet invandrare. Barn till invandrare behöver integreras i skolor där de möter svenska barn. Om föräldrarna placerar sina barn i skolor där det bara går invandrare, så blir barnen förlorare. Det är också så det ser ut i många förorter. Det här blir extremt dyrt för samhället i slutändan.

     • makrill

      vad är det som hindrar föräldrar med invandrar bakgrund att välja skola för sina barn? jag anser inte att politiker vet bäst när det gäller skolval. Förädrar känner sina barn bäst. Att uppmuntra föräldrar med invandrar bakgrund att välja skola för barnen är det absolut bästa integrationssättet. Ju mer vi får invandrar föröldrar att välja skola utifrpn sina barns behov desto bättre. Vaf är det för land där mpolitiker och myndigheter ska välja åt föräldrarna och barnen? Många säger att friskolor inte står för skolskjutsen. Då vill jag bara tala om att det är upp till kommunen. Vi måste ha en mångfald av skolor och det får vi inte med enbart kommunala eller statliga. Barnens behov först och främst.
      Sen så kommenterar du inte heller det faktum att arbetslösheten var mycket hög under rådande högkonjunktur det skiljer inte mycket. Arbetslösheten är den samma de har fixat arbeten men då hävdar ni att det beror på befolkningsökningen. Hade de inte gjort något så hade arbetslösheten också stuckit upp. Sen är inte alla födda i arbetsför ålder. Skatteintäkterna har ökat. Problemet är att när det gäller välfärden så är det inte riksdag och regering som gör prioreringarna ute i landet. Det gör lokalpolitiker. när jag under s-tiden arbetade i i en s-styrd kommun så lämnade landstinget enligt ett riksdagsbeslut över ansvar för omsorgen. Kommunen fick även statsbidrag för att underlätta övergången. När budgeten sattae var den mindre än året tidigare. Kommunstyrelsen sa att hade de inte fått de medel från skatteväxlingen och staten hade budgeten blivit betydligt mindre. De har tagit hänsyn till det utökade ansvaret dessutom. Välfärden styrs i de kommunala nämnderna . De har betydligt större makt än vad opposition säger. Fast när S satt vid makten så hänvisade de till kommunen, vilket de inte gör idag. Hyckleri

     • R.

      Det är inte barnens behov först och främst. Då skulle det ha sett ut på ett helt annat sätt i skolorna. Skolan håller på att bli ett av våra största samhällsproblem och ni som stödjer de borgerliga idéerna blundar för det. Du kan driva på hur mycket du vill med valfrihet och tro att välfärden är som vilken annan marknad som helst. Det är däri, i det tankesättet, stora delar av orsakerna till dagens allt mer segregerade skola ligger. Det är bara tragiskt att du inte förstår det. Staten måste ta det yttersta ansvaret för välfärden. Ekonomiskt utsatta kommuner kommer annars att inte klara uppdraget för välfärden. Det är också det som visar sig. S skjuter till mer resurser till välfärden, och har prioriterat välfärden framför ständigt nya skattesänkningar. Att skatteintäkterna har ökat beror på bl a löneökningar, och inflation.

      Men vi kan nog vara överens om en sak. Du tror på den borgerliga ideologin och du verkar anse att utvecklingen i Sverige sker åt rätt håll. Jag, och dessvärre om man ser det från erat perspektiv en stor majoritet av den svenska befolkningen, anser att Sverige är på väg åt fel håll. De borgerliga partierna kan efter 8 år inte skylla på någon annan för det här. Det om något är brist på ansvarstagande och ansvarskänsla. De tvingas också backa i fråga efter fråga när de i allt högre grad inser att de i allt fler frågor förlorar stöd av befolkningen. Och det är en ganska viktig skillnad – de backar inte för att de själva insett att det håller på att braka åt skogen, det är först när befolkningen säger ifrån som m-regeringen börjar inse att det inte går längre.

     • makrill

      De har inte behövt backa på någotvis. De har räddat vår välfärd genom att arbetslösheten under mycket svåra omständigheter är på samma nivå som när s lämnade över rodret. Jag vill bara tala om att de skandaler s vi idag ser såg vi också tidigare. Vi har av alliansen två nya inspektionsmyndigheter vars uppgifter är att ta fram och identifiera bristerna. Tidigare prioriterades detta ner. Välfärden har inte blivit sämre utan tillsynsbealugen har ökat och därmed blir intrycket att det har blivit sämre. Ta våldsbrotten alla uppfattar att de blivi värre men det är raka motsatsen. Tidningarna och efterlyst skriver rapporterar mer om det än tidigare. Samma sak med välfärden. Det säger sig självt att ju mer du gräver i skiten desto mer skit får du. Alliansen har skjutit till mer än tidigare regering på välfärden men tydligen så lägger politikerna ute i landet dessa medel på ngt annat. Du har fortfarande inte kommenterat hur det kommer sig att arbetslösheten var ungefär på samma nivå med s vis rodret trots högkonjunktur.

     • R.

      ”De har inte behövt backa på någotvis.” Okej. Du hade inte behövt skriva mer än så. Det sammanfattade ändå allt.

     • makrill

      Nu väljer du att misstolka mig igen. Visst sjönk arbetslösheten för att det rådde en högkonjunktur.Jämför du nu de siffror idag och med de siffror som s hade måste du ju tillstå att deras politik var fruktlös på arbetsmarknaden.

      Vi har inte samma uppfattning som du säger. Vill bara påtal att aftonbladet visar på att 10 har dött i vanvård på äldreboende. Den nya tillsynsmyndigheten som alliansen tillsatt konstaerar att flera kommuner inte anmäler enligt lex sarah. varför kan man ju undra. Viktigt då att tillsynsmyndigheten agerar offensivt som gör att de lokala politikerna inte bramsar lex sarah anmälningarna. Tillsynen har stärkts för att just de självständiga kommunerna följer den gällande lagen och det prioriterar alliansen.

     • R.

      Arbetslösheten sjunker ganska markant under hösten 2006 fram tills årsskiftet 2007. Här har den borgerliga regeringens politik inte hunnit få någon verkan. Arbetslösheten sjunker sedan fortsatt och når motsvarande nivåer som i början av 2000talet. Från 1997 till 2000 sjunker arbetslösheten markant. Man kan då hävda att S-regeringen i slutet av 90talet bedrev en politik som gick i helt rätt riktning. Sedan kommer konsekvenser av den politik som drivits fram i början av 90talet allt mer i dager. Långtidssjukskrivningar börjar öka som en följd av statens rehabiliteringsansvar skars ner under tidigt 90tal, det blir allt svårare för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till ett arbete. Marknaden vare sig vill eller kan lösa det. Här skulle S ha gjort mycket mer och långt snabbare ha kopplat samman orsakssamband.

      Det fanns en hel del som S hade kunnat göra på ett annat sätt. Och jag delar inte all politik som S lägger fram. Jag ser brister hos båda alternativen. Men, som jag skrev tidigare, jag uppskattar inte den samhällsutveckling som sker i Sverige idag. Sverige blir ett allt mer uppdelat och segregerat samhälle. Moderaterna i Sthlm har sålt ut 10 000tals hyresrätter samtidigt som bostadsköerna bara ökar. Nyproducerade hyresrätter är idag extremt dyra. Går man tillbaka till mitten av 90talet så var en nyproducerad hyresrätt inte så mycket dyrare än en äldre hyresrätt, viss skillnad men långt ifrån som det ser ut idag. Bostadsköerna var också långt lägre än idag. Bakom det här ligger politiska beslut. Sittande regering förlitar sig på marknadskrafter som ska lösa allt mer i samhället. De idéerna skapar segregation. Det syns i skolorna, det börjar allt mer synas på bostadsmarknaden.

      Sjuka och funktionshindrade blev allt mer utsatta under 2000talet. Det var många som inte kunde föreställa sig att det kunde bli värre, men det blev det. Reinfeldt och Anders Borg tvingar igenom hårdare regelverk för att snabbt spara pengar. De här människorna behöver hjälp och stöd. Den här hjälpen är enligt moderaterna ständig oro över ekonomin och framtiden. I det här har S också drivit en politik som har gjort skada. Men det är möjligt att ompröva. Moderaterna, och de som stödjer den här utvecklingen, försöker hela tiden att dra fram statistik som visar att färre får någon ersättning. Det säger inget alls om situationen för de människor som tvingas leva i den utsatthet det handlar om för många som kämpar med sjukdomar och samtidigt ska kämpa med myndigheter, stelbenta regelverk och oro över framtiden.

      Den politik som bedrivs idag handlar till den allra största delen om att gynna den välmående medelklassen.

      För mig handlar inte politik om några enstaka sakfrågor, om någon höjd skatt där och någon sänkt skatt här. För mig handlar det om vilket håll samhället utvecklas. Den utveckling Sverige har slagit in på under Reinfeldt skrämmer mig. Det som skrämmer mig minst lika mycket är att många som röstar för Reinfeldt inte verkar vilja vara kritiska till den politik som bedrivs. Därför kan man inte heller förvänta sig några andra förändringar än i marginalerna Jag har mycket kritik att rikta mot S. Men som jag skrivit tidigare så delar jag S samhällssyn och värderingar. Jag står långt ifrån högerns värderingar och högerns samhällssyn. Jag vill helt enkelt inte se en fortsatt samhällsutveckling som baseras på höger- och nyliberala värderingar.

     • makrill

      Du glömmer hela tiden en sak och det är att under s tid var det högkonjunktur och då borde arbetslösheten inte varit så hög som den var. Att arbetslösheten ökade 2008/09 har tidigare skrivit om och det berodde på en kraftig internationell lågkonjunktur som pågår än. Man kan därför inte säga att alliansen misslyckats då de har samma resultat som s fast betydligt svårare förutsättningar. Vi ska fortfarande ha en offentligt styrd välfärd men den tid är förbi då kommun och landsting ska klara av det själva. Alla ska ha rätt till en god vård. Vi kan nu se hur cancersjuka får vänta på operation eller betala för att slippa stå i kö. Jag gillar inte detta utan det visar på att det finns ett systemfel med olika landsting. Den sjukes liv hänger på landstingspolitikerna. Så får det inte vara det är vårdbehovet som ska styra.

     • R.

      Arbetslösheten i Sverige följer i stort sett det mönster som finns i liknande länder. Arbetslösheten sjunker något senare i Sverige än i Danmark, men följer ett mycket likt mönster som Finland. Arbetslösheten i Tyskland rör sig i liknande mönster som i Sverige, i Tyskland faller sedan arbetslösheten från 2009-2011 i en helt annan grad än i Sverige. Och jag har också skrivit att jag inte, till skillnad från du, anser att ett politiskt parti gör allt rätt. Vad jag pratar om är samhällsutvecklingen och skillnaden i värderingar och vilket samhälle de olika politiska parterna vill se. Du anser att det är helt rätt, antar jag, med riskkapitalister inom skattefinansierad välfärd. Jag tycker det är fel. Du har inga direkta invändningar mot situationen i skolorna med en segregering som har ökat väldigt mycket sedan friskolereformen. Jag tycker att det måste förändras. Jag röstar inte höger för att jag inte delar högerns värderingar och samhällsyn. Du röstar höger eftersom du delar högerns värderingar och samhällssyn. Vi borde alltså vara ganska överens vid det här laget om att vi inte håller med varann. Det borde räcka. Du röstar borgerligt. Gör så: Jag röstar inte borgerligt – tala inte om för mig vad jag ska rösta på så talar jag inte om för dig vad du ska rösta på.

     • makrill

      Men visst har vi haft trevligt under vår diskussion, iallafall jag. Du har bra inlägg och analyser men jag delar inte dina slutsatser. Segregering är alltid ett problem det håller jag med dig om. Jag tror fortfarande att det fria valet inte är orsaken till detta. Alla har nämligen en möjlighet att välja oavsett inkomst.

 • krumanse

  Den offentliga sektorn har faktiskt aldrig varit så stor som nu. 1,2 biljoner år 2000, 1,7 biljoner år 2012(!). Med andra siffror: 1.700.000.000 kr. Den största posten är Socialt skydd, d v s bidrag och transfereringar, nästan 45 procent. Och dessa har inte minskat under Alliansregeringen, vilket många tycks tro. Förklaringen är att antalet bidragstagare har ökat kraftigt. Upp till var och en att ge en förklaring……

 • krumanse

  Siffrorna kommer från siten ekonomifakta.se

 • Simon

  Anders Borg sa samma sak inför förra valrörelsen. Ändå blev det stora skattesäkningar. Tycker det är märkligt att ni köper hans rävspel återigen.

 • Rolf W

  Anders Borg uttalade sig om något som framstående ekonomer i Sverige och internationellt varnat för under längre tid.Att den nuvarande massinvandringen är en katastrof för Sverige har Borg och regeringen varit medvetna om under lång tid!PK politiker och media SVThar medvetet undanhållit denna information svenska folket skall inte veta var som pågår!Man har ljugit om vinster och förvanskat siffror!Regeringen och ansvariga har på ett grovt sätt åsidosatt förvaltandet av landets tillgångar de borde därför ställas ansvariga inför åtal för grovt tjänstefel!