Kommungranskarna tar paus

 

Sophias och Valeria liten

 

Vi på Kommungranskarna har för närvarande tagit en paus i våra sändningar.
Naturligtvis har vi kvar alla era tips, och naturligtvis fortsätter Uppdrag granskning att granska kommuner.

Vill ni tipsa om missförhållanden i era kommuner så ber vi er nu istället skicka era tips till granskning@svt.se

Kommungranskarna nominerade till Kristallen

Karin Sofia Kristallen
Sofia Djiobaridis och Karin Mattisson blev nominerade till Kristallen för två olika reportage i går.

I går nominerades ”Kommungranskarna i Österåker” till tv-priset Kristallen.  Varje år ut delas Kristallen ut för att belöna nytänkande och originalitet samt exceptionellt gott hantverk. När de nominerade 2015 presenterades i dag fanns två av Uppdrag gransknings reportage med i kategorin ”årets granskning”.

I reportaget från Österåker granskade reporter Sophia Djiobaridis och researcher Valeria Helander ett svartbygge som kommunen i efterhand försökte göra lagligt, och en hemlig relation mellan toppolitiker och en rik grevefamilj. Redaktör var Henrik Bergsten. Frans Huhta Karlsson var huvudfotograf i reportaget.

– Fantastiskt roligt att Kommungranskarna är nominerade i år igen. Vi är så stolta och glada. Och programmet om Österåker är ju dessutom fortfarande aktuellt. Efter reportaget inleddes en förundersökning hos Riksenheten mot korruption och den pågår fortfarande, säger Sophia Djiobaridis.

Priset delas ut söndagen den 30 augusti. Galan direktsänds i tv3.

Reportage om Österåker friat i Granskningsnämnden

KGO16

Kommungranskarnas reportage om Österåkers kommun som sändes tidigare i år väckte starka reaktioner. En person anmälde reportaget till Granskningsnämnden och anförde bland annat att reportaget stred mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden gör en annan bedömning och skriver följande i sitt beslut:

”Nämnden anser att företrädare för kommunen getts tillräcklig möjlighet att bemöta den kritik som riktades mot dem. Inslaget strider därför inte mot opartiskhetskravet.

Nämnden kan inte heller finna att vad anmälaren anför i övrigt medför att programmet strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.”

Ytterligare 50 skattemiljoner kan gå förlorade

Sida2

Det handlar om sockerproduktionsbolaget Eco Energy i Tanzania, som från början finansierades av kommuninvånarna i Örnsköldsvik, Skellefteå och Umeå kommun. Uppdrag granskning avslöjade i augusti 2014 hur en halv miljard i kommunala skattemedel försvann bland annat i utlandssatsningen i Tanzania.

Efter att kommunen dragit sig ur satsningen, gick statliga Sida in i projektet, och satsade över 50 miljoner kronor i pant till ett lån som projektet behövde ta. Nu kommer dock beskedet att inte heller Sida kan satsa mer i projektet. Och om bolaget inte hittar någon privat finansiär, så riskerar de 50 miljoner kronorna att brinna inne.

– Beslutet är fattat att avbryta kontraktet och vi betalar inte in mer. Det har ju hela tiden varit ett högriskprojekt och nyckelfaktorn för att det här ska gå i lås är att det kommer in en privat investerare som går in med privat kapital. Men det har inte skett, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning.

Bråttom hitta investerare

Sidas pant står för en stor del av lånebeloppet, närmare bestämt 90 procent. Och nu måste en investerare uppenbara sig snarast, innan banken tar panten.

– Pengarna kan dras i närtid. Inom några månader. Pengarna står ju där och är till för i det fall man inte får till stånd en investering. Då kan banken som har betalat den här uppbyggnadsfasen dra de här pengarna, säger Torbjörn Pettersson.

Som Kommungranskarna tidigare har berättat så var det etanolföretaget Sekab som med hjälp av kommunala pengar gjort utlandssatsningar för över en halv miljard i länder runt om i världen. Bland annat startade man bolaget Eco Energy i Tanzania som ingick i Sekab-koncernen. Tanken med projektet var att kunna starta en storskalig sockerproduktion i landet.

”Tråkigt att en risk har fallit ut”

Sida kom in i projektet när kommunerna satte stopp för investeringarna i Afrika. I februari 2014 gick Sida med på att borga för ett lån på 120 miljoner till Eco Energy.

Ett villkor för att Sida skulle stödja projektet var att bolaget skulle få in en kapitalstark privat investerare och Eco Energy hade fram till sista februari i år på sig. När detta inte lyckades förlängde Sida tidsfristen för bolaget med två månader, men inte heller det hjälpte. Inga privata investerare har hittills velat gå in med pengar i projektet.

– Det är förstås tråkigt att en risk har fallit ut. Vi tar ju stora risker i utvecklingssamarbeten och försöker göra så realistiska bedömningar vi kan, men ibland blir det inte som man trodde, säger Torbjörn Pettersson.

 

 

 

 

 

Nya turer efter KG:s avslöjande

Kommungranskarna - Österåker
Kommungranskarna – Österåker

Än är turerna kring Carl Douglas svartbyggda båthall inte över.

Kommungranskarna berättade tidigare i år om de privata bindningarna som fanns mellan politikerparet Jan-Olov Sundström och Ingela Gardner-Sundström och grevefamiljen Douglas samtidigt som Österåkers kommun beslutade om att ta fram ett förslag till en ny detaljplan för Säbyvikens marina. Där skulle bland annat Douglas båthall ritas in och på så sätt bli detaljplanelagd och laglig.

Nu har närmaste grannen Kåre Santesson överklagat beslutet till Kammarrätten i Stockholm med hänvisning till de uppgifter som framkom i Kommungranskarnas program.

”Beslutet skall upphävas p.g.a. jäv. (…) Vid tiden för beslutet förelåg det dels ett privat lån mellan familjen Douglas och Jan-Olov Sundström, dels en extraordinär arrenderabatt från familjen Douglas gentemot Jan-Olov Sundström.” skriver Kåre Santesson i sin överklagan.

 

Knivsta nästa för Kommungranskarna

 

Nu har vi bestämt vilken nästa kommun blir.

Precis som många av er redan gissat på sociala medier så är det Knivsta, den lilla kommunen i Uppland, som blir nästa stopp.

Kommunen som slet sig loss från Uppsala kommun 2003 har figurerat flitigt i media på senare år i samband med potatismosförbud.

Kommungranskarna kommer att titta närmare på hur det kan gå när en kommun och en kommunmedborgare kommer på kant med varandra.

Sida hotar dra sig ur EcoEnergy

Per Carstedt
Per Carstedt

Förra hösten berättade Kommungranskarna om hur kommunala pengar från Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå gick till etanolföretaget Sekab som därefter gjorde utlandssatsningar för över en halv miljard. Bland annat startade man bolaget EcoEnergy i Tanzania som ingick i Sekab-koncernen.

Bolaget har blivit hårt kritiserat för land-grabbing och för att ha planer på att driva bort utsprungsbefolkningen från deras marker för att där bygga upp sockerrörsplantering.

När kommunerna satte stopp för investeringarna i Afrika uppsökte EcoEnergy den svenska biståndsmyndigheten Sida för att få hjälp med att fullfölja sina expansionsplaner i Afrika. I februari 2014 gick Sida med på att borga för ett lån på 120 miljoner till EcoEnergy.

Men nu har Sida kommit på andra tankar. Enligt Development Today så hotar biståndsmyndigheten med att stänga ner projektet om inte någon ny, strategisk investerare uppenbarar sig före nästa månadsslut.

 

”Felaktig brottsrubricering i Mats Andersson-målet”

MILJÖPARTIET SAMTYCKESUTREDNINGEN

Bild: Henrik Montgomery / TT 

Förra torsdagen friades den bedrägeriåtalade Mats Andersson, tidigare vd för Älvstranden, av Göteborgs tingsrätt.

Tingsrätten gör bedömningen att eftersom personen som skulle attestera kontoslippen aldrig såg den så är det uppenbart att han inte har blivit vilseledd. Vidare menar tingsrätten att det inte är klarlagt om formuleringen på kontoslippen, där Mats Andersson hade skrivit ”frukostmat” men som avsåg sex flaskor mousserande vin, parmesanost, färsk sparris och gourmetbrickor, skulle ha haft någon betydelse för om Älvstranden skulle stå för kostnaden eller ej.

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt vid Stockholms universitet, säger till Kommungranskarna att hon inte är förvånad över den friande domen, eftersom åklagaren enligt henne valt fel brottsrubricering. Han har valt att åtala för bedrägeri, men då det inte går att för ett bedrägeri vilseleda ett företag eller annan juridisk person utan endast en människa så är det klart att man inte kan döma Mats Andersson för detta brott. Istället skulle åklagaren ha rubricerat det som trolöshet mot huvudman menar hon. 

– När jag såg ert program så var det det brottet som jag tänkte på. Som jag förstår är det trolöshet mot huvudman man borde ha åtalat honom för.

Hon säger att hon, precis som Kommungranskarna, har svårt att förstå tingsrättens resonemang om att ”åklagaren har därmed inte visat hur det skulle ha förelegat ett orsakssamband mellan Mats Anderssons uppgift på kontoslippen och Älvstrandens utgift för inköpet” då företaget blir betalningsansvarigt från det att Mats Andersson köper varorna och betalar med bolagets kreditkort.

– Då har han skadat bolaget om han inte hade rätt att handla det här. Men det är trolöshet mot huvudman och inte bedrägeri. Det är det som är problemet här, att man har valt fel brott, säger Madeleine Leijonhufvud.

Chefsåklagare Daniel Edbagge berättar för Kommungranskarna att han valde rubriceringen bedrägeri på grund av att det var en så tydligt oriktig, felaktig och vilseledande uppgift i och med att man antecknar att det här handlar om frukostmat, vilket det inte avsåg.

Han tror inte heller att brottsrubriceringen hade spelat någon roll. Mats Andersson åberopade i rätten att han både före och efter inlämningen av denna kontoslip fått ersättning från Älvstranden för liknande utlägg i samband med resorna till fastighetsmässan i Cannes, bland annat för alkohol. Detta styrktes även av Älvstranden. Tingsrätten gjorde då bedömningen att han skulle ha fått ersättning i alla fall, oavsett vad som stod på slipen.

– Skulle man fortsätta det resonemanget så skulle man kunna säga att det var ingen skada skedd eftersom han tidigare har blivit beviljad sådant här, säger Daniel Edbagge.

Är inte det lite märkligt?

– Det leder till en märklig konsekvens. Det blir svårt för åklagare och poliser att utreda sånt här när det inte är någon ordning på attestreglerna och hur de efterlevs.

Daniel Edbagge har ännu inte bestämt om han ska överklaga domen.

Mats Andersson frias för bedrägeri

GBG-staffanstorp-988x278

Mats Andersson, tidigare vd för Älvstranden, frias av Göteborgs tingsrätt för bedrägeri, skriver Göteborgs-Posten.

Det var i november 2013 som Kommungranskarna avslöjade att Älvstrandens förre VD Mats Andersson lämnat in en kontoslip på 60 euro som angavs vara frukostmat men visade sig vara sex flaskor mousserande vin, parmesanost, färsk sparris och gourmetbrickor som han skulle ge bort i gåva. En kostnad som på så sätt landade på Göteborgs kommuninvånare.

För detta blev han åtalad för bedrägeri och idag föll domen.

Tingsrätten gör bedömningen att eftersom personen som skulle attestera kontoslippen aldrig såg den så är det uppenbart att han inte har blivit vilseledd. Vidare menar tingsrätten att ”det har inte framkommit annat än att det skulle vara han, som hade attesträtten, som närmast hade att avgöra om kostnaden för varorna skulle stanna på Älvstranden eller återkrävas från Mats Andersson.”

Tingsrätten resonerar vidare att det inte är klarlagt om formuleringen på kontoslippen skulle ha haft någon betydelse för om Älvstranden skulle stå för kostnaden eller ej samt att ”åklagaren har därmed inte visat hur det skulle ha förelegat ett orsakssamband mellan Mats Anderssons uppgift på kontoslippen och Älvstrandens utgift för inköpet.” (?)

Åtalet ogillas.